<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Trygve Hegnar: - Helt tussete

Da blir det helt vilt når en enkelt stortingsrepresentant prøver å påvirke regjeringen og samtidig legger press på DnB NOR.

Publisert 20. juni 2010 kl. 11.30
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.54
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 533 ord
Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Med økonomisk støtte fra Forbrukerrådet har småsparer Ivar Petter Røeggen gått til sak mot DnB NOR fordi han tapte 230.000 kroner på et såkalt strukturert spareprodukt han, med lån fra DnB NOR, kjøpte i 2000. Løpetiden var seks år, aksjemarkedet gikk ned og Røeggen tapte.Ivar Petter Røeggen vant første runde i Oslo tingrett, og retten peker spesielt på at banken gav for dårlig informasjon om hva Røeggen investerte i, og dermed var låneavtalen ugyldig. En av tre dommere tok dissens. Altså var det en viss tvil om utfallet.Vi skal her ikke ta stilling til resultatet. DnB NOR har anket dommen, og den er dermed ikke rettskraftig. Angivelig står 1.850 lignende saker i kø hos Bankklagenemnda.Dommen har fått KrFs finanspolitiske talsmann på Stortinget, Hans Olav Syversen, til å reagere sterkt. Han mener at DnB NOR ikke må anke saken, og han sier at «staten er storeier i DnB NOR, og Eierskapsmeldingen krever en høy etisk standard ved statlig eierskap.Regjeringens passivitet er fullstendig uakseptabel og vitner om mangel på vilje og evne til å ta inn over seg finanskrisens lærdommer i praksis.» Dette er jo helt tussete.Regjeringen skal og kan ikke, selv om staten eier 34 prosent i DnB NOR, blande seg inn i løpende rettsprosesser. Det er forankret i noe så opplagt som maktfordelingsprinsippet. Stortinget gir lovene og domstolene dømmer. Veldig enkelt.Da blir det helt vilt når en enkelt stortingsrepresentant prøver å påvirke regjeringen og samtidig legger press på DnB NOR.Dette kunne kanskje passert hvis det var snakk om en ung og uerfaren politiker, gjerne på den rødgrønne siden, som var litt blank i forfatningsrett og ikke hadde hørt om maktfordelingsprinsippet (skolelærdom!).En litt for ivrig politiker kanskje, som vil beskytte forbrukerne. Men Hans Olav Syversen har allerede sittet fire år på Stortinget, og han har hele tiden vært medlem av finanskomiteen. Det er, med andre ord, en rutinert politiker.Det beste (eller verste) av alt er imidlertid at Syversen er utdannet jurist. I Oslo i 2000. Han kan jussen. Han kjenner maktfordelingsprinsippet og han vet når en dom er rettskraftig. Han vet også at når det er dissens, så er ikke saken opplagt. Det kan gå den andre veien i lagmannsretten.Det er altså en jurist som vil presse og påvirke regjeringen, og dermed indirekte DnB NOR, under en ikke avsluttet sivil sak. Det er tussete.Kan det være fordi KrF-politikeren, selv med sin juss-utdannelse, ikke er særlig god på sivil rett og sunn fornuft? Tja. Hans Olav Syversen har vært kasserer ved Christiania Glassmagasin, han har vært lærer ved Grefsen skole og han vært deleier i en frukt- og tobakksforretning et par år. Det skulle holde.Pressen har også forsøkt å lokke forbrukerminister Audun Lysbakken ut på glattisen, men han er litt smartere enn Hans Olav Syversen. Han sier at «det er bra Forbrukerrådet har kjørt denne saken for å få avklart hvem som sitter med ansvaret for at mange mennesker har tapt penger ved å låne for å investere i slike produkter.»Lysbakken oppfordrer både banker og forbrukere til å ta lærdom av saken. Det gjør vi også, men vi vil helst se ankebehandlingen og en ny og rettskraftig dom først. Politikeren Syversen skal ikke stoppe en anke.Dette var Trgve Hegnars leder i Finansavisen fredag 18. juni.