<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Her er ordene du ikke skal si

Her er listen over ord du skal bruke på "krøplinger", "åndssvake" og "retarderte".

Publisert 9. aug. 2012 kl. 13.43
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 20.07
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 326 ord
Foto: Scanpix

Igjen går språkdebatten om hvordan det er riktig å omtale funksjonshemmede. Her er veiledningen for ikkediskriminerende språkbruk."Akkurat som "svartelista" til NRK Østlandssendingen la føringer for språklig korrekt omtale av mennesker med etnisk minoritetsbakgrunn, vil vi funksjonshemmede med denne ordlista unngå å bli omtalt i diskriminerende vendinger. Sju år etter at ni organisasjoner laget ordlista, vekker den debatt i Aftenposten. Her er ordene som danner utgangspunktet for kronikken "Kjerring, soper, neger og krøpling" i Aftenposten i dag", heter det i en melding.Disse ordene anbefales:

 • funksjonshemmedefunksjonshemmede
 • mennesker/personer med funksjonsnedsettelsermennesker/personer med funksjonsnedsettelser
 • mennesker/personer med nedsatt funksjonsevnemennesker/personer med nedsatt funksjonsevne
 • mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.mennesker/personer med nedsatt hørsel, syn etc.
 • mennesker med autismemennesker med autisme
 • funksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmedefunksjonshemmede (i forhold til) befolkningen for øvrig/resten av befolkningen eller ikke-funksjonshemmede
 • bevegelseshemmedebevegelseshemmede
 • synshemmede = blinde og svaksyntesynshemmede = blinde og svaksynte
 • hørselshemmede og døvehørselshemmede og døve
 • døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)døvblitt (mistet hørselen helt etter at talespråket er innlært)
 • kortvokstkortvokst
 • utviklingshemmetutviklingshemmet
 • diabetes/diabetikerdiabetes/diabetiker
 • dysleksi/dyslektikerdysleksi/dyslektiker
 • punktskrift i stedet for blindeskriftpunktskrift i stedet for blindeskrift
 • tegnspråk (ikke døvespråk)tegnspråk (ikke døvespråk)
 • førerhundførerhund
Vær varsom med disse ordene:
 • psykopatpsykopat
 • handikappethandikappet
 • gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)gladjenta/gladgutten (ofte brukt om funksjonshemmede)
 • hjelpeløshjelpeløs
 • vansiretvansiret
 • ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.ord med forstavelse blind-, døv-, handikap- osv.
 • bruk av ord som sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverbbruk av ord som sinnssykt/schizofrent/døvt som adjektiv og adverb
 • bruker - skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmetbruker - skal bare benyttes når det henvises til hva man er bruker av, ikke som synonym til funksjonshemmet
Disse ordene skal ikke brukes:
 • funksjonsfriskfunksjonsfrisk
 • de funksjonshemmedede funksjonshemmede
 • ufør som synonym til funksjonshemmetufør som synonym til funksjonshemmet
 • yrkeshemmet som synonym til funksjonshemmetyrkeshemmet som synonym til funksjonshemmet
 • psykisk utviklingshemmetpsykisk utviklingshemmet
 • krøplingkrøpling
 • forkrøpletforkrøplet
 • invalid/invalidisertinvalid/invalidisert
 • invalide-bil og andre bindestrekordinvalide-bil og andre bindestrekord
 • vanførvanfør
 • lenket til rullestolen/sengenlenket til rullestolen/sengen
 • dvergdverg
 • åndssvakåndssvak
 • (mentalt) tilbakestående(mentalt) tilbakestående
 • autistautist
 • mongoloidmongoloid
 • retardertretardert
 • sinnssyksinnssyk
 • grønnsakgrønnsak
 • synssvaksynssvak
 • blinde + hund/bøkerblinde + hund/bøker
 • tunghørttunghørt
 • døvstumdøvstum
 • døve + tolk/språkdøve + tolk/språk
 • ordblindordblind
 • sukkersykesukkersyke
 • senile (heter dement eller senil-dement)senile (heter dement eller senil-dement)
 • multihandikappetmultihandikappet

Lista er utarbeidet av Norges Handikapforbund, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund, Dysleksiforbundet, Synshemmede Akademikere, MS-Forbundet, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og Norsk Revmatikerforbund.