<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Kvinner taper mest på dette

Flere kvinner enn menn i offentlig sektor taper på regelendringen med overgang til alderspensjon fra 70 til 67 år.

Publisert 11. mai 2016 kl. 08.28
Oppdatert 11. mai 2016 klokken 08.40
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 152 ord

- Det skyldes at det er flere kvinner enn menn som jobber i offentlig sektor, det er flere kvinner enn menn som blir uføre, og kvinner har generelt sett færre opptjeningsår enn menn, sier Øyvind Røst, pensjonsekspert i KLP til Dagbladet.Uføre som har 30 års opptjening ved 67 år, taper ikke på regelendringen. Med uførereformen fra 2015 ble det vedtatt av Stortinget at det skal beregnes alderspensjon for uføretrygdede i offentlig tjenestepensjon fra 67 år. Det gjelder alle som har aldersgrense 70 år, det vil si de fleste ansatte.- Før uførereformen fikk denne gruppen uførepensjon frem til 70 år, og deretter fikk de alderspensjon. At de fikk medregnet tjenestetiden frem til 70 år og ikke 67 år, ga altså høyere alderspensjon til dem som ikke oppnådde full opptjening ved 67 år. At overgangen skjedde først ved 70 år innebar også at de første fikk en levealdersjustert alderspensjon ved fylte 70 år, sier Røst.