<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norge kan få negativ styringsrente om kort tid

    Publisert 29. juni 2016 kl. 09.01
    Oppdatert 30. aug. 2019 klokken 05.48
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 194 ord

    I dag har Handelsbanken publisert en oppdatering på Norges Bank, med tittelen «Two cuts are back on the table for Norges Bank this year.»Bakteppet er at Norges Bank sist uke valgte å heve rentebanen. Mens sentralbanken tidligere hadde signalisert en viss mulighet for at renten kunne falle til null innen utgangen av året, valgte de sist uke å fjerne denne sannsynligheten.I selve renteregnskapet ble opprevideringen begrunnet med noe lysere utsikter for privat etterspørsel, justert for at vekstpotensialet i norsk økonomi er litt lavere enn før.Handelsbankens tallknusere var forberedt på å justere opp renteprognosene i lys av de mer haukeaktige signalene fra Norges Bank. Men sentralbankens siste rentebane er ikke lenger aktuell, understreker Marius Gonsholt Hov. Dette fordi Norges Bank hadde lagt til grunn at britene skulle stemme for fortsatt medlemskap i EU.- Ettersom utfallet ble noe ganske annet, er også risikoen for norsk økonomi og dermed nøkkelrente på nedsiden av Norges Banks prognoser. Derfor opprettholder vi vårt syn om at det kommer to rentekutt i år, og at styringsrenten dermed kommer ned i null innen årsskiftet, skriver Handelsbanken.Marius Gonsholt Hov mener det fremdeles er rimelig å vente negative renter i løpet av neste år.