<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nordmenn trygdesvindlet for 50,4 millioner

Mellom januar og april i år ble 324 personer anmeldt for trygdesvindel for i alt 50,4 millioner kroner. 

Publisert 30. mai 2017
Oppdatert 30. mai 2017
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 172 ord
Foto: Scanpix

Antall anmeldte i første tertial har falt fra 569 i 2015 til 478 i 2016 og 324 i år, viser tall Nav la fram tirsdag.De fleste sakene gjelder svindel av arbeidsavklaringspenger (AAP) eller dagpenger. Gjennomsnittsbeløpet for anmeldelsene er 162.000 kroner. Til sammen er det anmeldt svindel for nærmere 44 millioner kroner av disse stønadene.- Kontrollnivået er høyt, og de aller fleste som mottar stønad er ærlige. Gjennom bedre metoder har vi mulighet for å avdekke sakene tidligere, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.Flertallet av de anmeldte har jobbet uten å informere Nav. Dermed har de ikke hatt krav på stønad. To av tre saker ble avdekket ved å sammenligne inntektsopplysninger fra arbeidsgivere med informasjon brukeren selv har gitt Nav.Den største enkeltsaken gjelder trygdesvindel for 1,5 millioner kroner. Personen skal både ha jobbet svart og urettmessig mottatt arbeidsavklaringspenger (AAP).De største sakene gjelder arbeidsmarkedskriminalitet. I alt 26 personer er anmeldt for slik kriminalitet for til sammen 6,3 millioner kroner. Av disse er ti anmeldt for medvirkning. I mange tilfeller har arbeidsgiver og arbeidstaker samarbeidet om svindelen.(©NTB)