<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fem skattespørsmål alle kryptovalutaeiere bør stille seg

Fristen for skattemeldingen nærmer seg og mange som kastet seg på kryptovalutabølgen i fjor gruer seg kanskje til å fylle den ut. Skatteetaten har uttalt at kryptovalutahandel vil være et av fokusområdene ved kontrollen av skattemeldingen. Eide du kryptovaluta ved årsskiftet? Eller har du kjøpt, solgt, brukt eller tjent kryptovaluta i løpet av 2017? I så fall, nedenfor er fem skattespørsmål du bør stille deg selv.

Publisert 28. apr. 2018 kl. 11.23
Oppdatert 28. apr. 2018 klokken 11.23
Lesetid: 4 minutter
Artikkellengde er 914 ord

1. Rekker jeg å ferdigstille skattemeldingen innen 30.04.2018? Hvis svaret er nei, søk Skatteetaten om utsettelse. Du kan søke om maksimalt én måneds utsettelse og dette må du gjøre innen 30. april.2. Hvor mye Bitcoins, Etherum, Litecoins, Ripple, tokens etc. eide jeg 01.01.2018? All kryptovaluta o.l. du eide ved årsskiftet (1.1.2018 kl 00.00) skal føres i skattemeldingen som formue. Det er omsetningsverdien, altså det du kunne solgt kryptovaluten for ved årsskiftet, du skal oppgi. Bruk kursen per 1. januar 2018, f.eks. fra børsen/markedsplassen der du kjøpte kryptovalutaen. Hvis du ikke får oppgitt kursen på kryptovalutaen din i norske kroner, men f.eks. i euro eller amerikanske dollar, bruker du kursen fra Norges Bank til å regne om kursen til norske kroner. Verken kursfall eller -stigning på kryptovalutaen din etter 1. januar 2018 har betydning for hvor mye formuesskatt du må betale for 2017.Formuesverdien fører du i post 4.5.4 i skattemeldingen (finnes under «3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv.» i altinn.no)Eventuell gjeld som ikke er forhåndsutfylt i skattemeldingen, f.eks. hvis du har lånt penger privat, skal også føres i skattemeldingen og kommer til fradrag i formuen. Som utgangspunkt har du rett på fradrag i formuen din for all gjeld du hadde ved årsskiftet, uansett hva du har brukt pengene til eller hvem du har lånt de av. Om du f.eks. har lånt penger for å investere i kryptovaluta, har du krav på fradrag i formuen for dette.Gjeld fører du i post 4.8.1 i skattemeldingen (finnes under «3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag» i altinn.no)3. Har jeg solgt, vekslet, mistet eller brukt kryptovaluta i 2017?Hvis svaret er ja, må du beregne gevinster og tap for 2017. Har du totalt sett en gevinst fra kryptotrading i 2017 har du plikt til å opplyse om dette i skattemeldingen. Har kryptoaktiviteten din totalt sett medført et tap i 2017 bør du opplyse om dette i skattemeldingen, og kreve fradrag for tapet. Det finnes mange nettsider som viser deg hvordan du beregner gevinst og tap.Har du mange transaksjoner vil manuelle beregninger fort bli en uoverkommelig oppgave. Heldigvis finnes det tjenester på nett som regner ut gevinster og tap ved trading av kryptovaluta mer eller mindre automatisk for deg. Selv om du bruker en slik tjeneste er du fortsatt ansvarlig for at informasjonen du gir i skattemeldingen, er riktig. Det er derfor lurt å sette seg inn i hvordan beregningene korrekt skal skje, slik at du kan ta stikkprøver og kvalitetssikre beregningene.Og husk at gevinst-/tapsberegning ikke bare skal gjennomføres ved trading eller vanlig salg. Dersom du brukte kryptovaluta til å kjøpe varer eller tjenester, eller du mistet tilgangen f.eks. ved at noen hacket og stjal kryptovalutaen, regnes dette også som realisasjon og skal være med i beregningen.Du kan kreve fradrag for kostnader forbundet med tradingen av kryptovaluta. Dette kan være utgifter til software, hardware, gebyrer etc. Også kostnader til advokat, regnskapsfører og annen rådgivning og hjelp kan være fradragsberettiget. Skatteetaten har uttalt at bistand til skattemeldingen og saker hvor Skatteetaten setter i gang kontrollsak og endrer skatten din, er fradragsberettiget.Hadde du samlet sett gevinster i 2017, fører du dette i post 3.1.12 i skattemeldingen (finnes under «3.1/4.1/4.5 Renter, innskudd, verdipapirer, andre kapitalinntekter mv.»).Gikk du derimot med tap, fører du dette i post 3.3.7 i skattemeldingen (finnes under «3.3/4.8 Renter, gjeld, andre kapitalkostnader og fradrag»).4. Har jeg mottatt kryptovaluta fra mining eller andre aktiviteter i løpet av 2017?Hvis svaret er ja, skal samlede inntekter fra mining o.l., og utgifter du har hatt i forbindelse med dette, føres i skattemeldingen. Det er kryptovalutaen du mottok på grunn av miningen eller annen aktivitet som er skattepliktig inntekt. Ved mininginntekter har du rett til fradrag for utgifter til f.eks. ekstra strøm, utstyret du brukte til miningen, forsikringsutgifter osv. Du har samme rett på fradrag uavhengig om du anses som næringsdrivende eller ikke. Hvis du senere realiserer kryptovaluta du har minet, eller tjent på annen måte, skal det foretas en gevinst/tapsberegning som nevnt ovenfor. Inngangsverdien er verdien av kryptovalutaen da du mottok den.Inntekter fører du i post 3.1.12, og fradragene fører du i post 3.3.7.5. Utgjør tradingen og/eller miningen min i 2017 næringsvirksomhet?Hvis du mistenker at svaret på dette er ja, er det flere ting å tenke på. Næringsvirksomhet medfører flere plikter, både når det gjelder skatt og andre forhold. Skatteprosenten er også høyere for næringsinntekter enn for kapitalinntekt og du bør vurdere om du bør sette av penger til å betale en eventuell ekstra skatt. Grensen mellom kapitalinntekt og næringsvirksomhet beror hovedsakelig på omfanget og varigheten av aktiviteten forbundet med inntekten. I tillegg må aktiviteten være egnet til å gi overskudd og drives for egen regning og risiko. Vurdering av om en aktivitet er næringsvirksomhet er en juridisk og skjønnsmessig vurdering. Det finnes omfattende praksis rundt begrepet "næringsvirksomhet" generelt, men foreløpig er det ingen offentlig kjent praksis om når Skatteetaten mener kryptotrading og/eller mining er næringsvirksomhet.Dokumentasjon du bør legge ved Hvis du er usikker på om du gir riktige og fullstendige opplysninger i skattemeldingen, anbefaler vi at du legger ved et notat hvor du forklarer hvordan du har beregnet inntekter og formue, f.eks. hvilke prinsipper, kurser og regneprogram du har brukt. Skatteetaten kan ikke ilegge deg tilleggsskatt så lenge du gir riktige og fullstendige opplysninger. Siden Skatteetaten i verste fall kan endre skattefastsettelsen din 10 år tilbake i tid etter gjeldende regler, anbefaler vi at du tar vare på all dokumentasjon som gjelder kryptovaluta i 10 år.Vil du vite mer kan du også se Bing Hodnelands sider om skatt og kryptovaluta.Artikkelen er skrevet av advokat Hanne Reese Holm, .