<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Odin-forvalter liker Tomra

Nye markeder åpner seg.

    Publisert 9. juli 2018 kl. 15.35
    Oppdatert 9. juli 2018 klokken 15.35
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 545 ord

    Odin-forvalter Vigdis Almestad leverte 0,35 prosent avkastning til andelseierne i Odin Norge i juni.Referanseindeksen, fondsindeksen på Oslo Børs, la på seg 0,1 prosent.Så langt i år er fondet opp 6,4 prosent, mens referansen har steget 7,0 prosent.Som de beste bidragsyterne i juni trekker forvalteren frem DNB og Sparebank 1 SR-Bank, mens Veidekke og Tomra trakk ned.Slår børsen - over tidDet siste året har Odin Norge en avkastning på 16,9 prosent, mens referanseindeksen har lagt på seg 22,9 prosent.De siste tre årene har fondet 13,0 prosent avkastning i snitt per år, som er foran referansens 11,3 prosent.Over fem år leder fondet med 15,4 vs. 12,9 prosent gjennomsnittlig, årlig avkastning.Almestad overtok forvaltningen av fondet 15. august 2016.Kuttisme i EquinorI sin oppsummering av juni trekker hun frem Equinor og Tomra som fondets beste bidragsyterne så langt i 2018.- Økt oljepris, økt fokus på kontantstrøm og aksjonærverdier er forklaringer på verdistigningen i Equinor. Etter oljeprisnedgangen som startet i 2014 har selskapet tatt nødvendige grep og redusert kostnadene betydelig. Dette har gjort at de nå oppnår lønnsomhet ved langt lavere oljepriser enn tidligere. Samtidig er de langt mer kostnads- og inntjeningsfokuserte enn tidligere, forklarer forvalteren.I skrivende stund er Equinor opp 27 prosent hittil i år.Ser Tomra-triggereTomra har steget enda mer, nærmere bestemt 32,3 prosent.I Tomra viser Almestad til Storbritannia som en mulig trigger, etter at det britiske miljø-, mat og distriktdepartementet i mars la frem en plan for innføring av pant i landet.Videre peker hun på «enda en potensielt meget god nyhet» i mai, da EU la frem forslag til et nytt direktiv som innebærer økt satsing på innsamling av plastflasker. - Tomra er verdens største panteselskap, med en markedsandel på 75 prosent. Alle nyheter om mer pant er svært godt nytt for selskapet. Prisingen er kommet opp og aksjen er ikke billig, men potensialet er stort når nye store markeder åpner seg, skriver forvalteren.- XXL vil stå segHun liker også XXL, selv om denne aksjen er ned over 19 prosent så langt i 2018.- Økt konkurranseintensitet innen varehandel om følge av økt pristransparens og økning i netthandel, er hovedforklaringene til at resultatene har kommet inn svakere enn forventet. Unormalt kaldt og varmt vær forklarer også noe av  resultatsvikten. Selskapet har en meget god kostnadsposisjon og har kostnader på linje med Amazon, skriver Almestad. - Så til tross for den økte og sterke konkurransen har selskapet en god posisjon, og vil stå seg godt relativt sett i konkurransen fremover, legger hun til.- Yara lavt prisetAlmestad trekker også frem Yara, som med sin drøye 12 prosent nedgang hittil i år er blant fondets svakeste bidragsytere.- Det kalde været i Europa i år førte til en del lavere salg av gjødsel på våren, og resultatene kom inn svakere enn forventet. Vi har investert i Yara fordi vi ser at overkapasiteten innen gjødselproduksjon er i ferd med å avta. Etterspørselen vokser med rundt fem prosent i året, og vi forventer økte priser og bedret inntjening når kapasitetsutnyttelsen øker. Aksjen er relativt lavt priset, skriver hun.Øker under vannI løpet av juni solgte Odin Norge seg ut av Ekornes i forbindelse med budet på selskapet, mens eksponeringen mot Subsea 7 ble økt.De ti største postene i Odin Norge-porteføljen er (per 30/6) Equinor (9,0 prosent), Yara (6,6 prosent), Subsea 7 (6,2 prosent), Telenor (6,2 prosent), Borregaard (6,1 prosent), DNB (4,5 prosent), Norsk Hydro (4,3 prosent), Tomra (4,3 prosent), Sparebank 1 SMN (4,0 prosent) og Sparebank 1 SR-Bank (4,0 prosent).