<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

7,3 milliarder fattigere i aksjefond

Børsfallet svir.

    Publisert 20. nov. 2018 kl. 14.42
    Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 23.28
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 390 ord

    Norske personkunder hadde ved utgangen av oktober 238,6 milliarder kroner direkte plassert i fond, hvorav 140,7 milliarder kroner i aksjefond.Beholdningen i aksjefond hadde da falt 8.557 millioner kroner i løpet av måneden.31 dager, 7,3 milliarderSamtidig viste tall fra Verdipapirfondenes Forening tidligere i dag at norske personkunder nettosolgte aksjefond for 1.290 millioner kroner i oktober.I beholdningsendringen ligger to elementer: tegning/innløsning og verdiendring.Beholdningen falt altså med 8.557 millioner, etter en nettoinnløsning på 1.290 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond fikk i oktober derfor et verdifall på 7.267 millioner kroner (8.557 - 1.290).Går vi inn på de enkelte kategoriene, fikk globale fond månedens største verdifall med 1.597 millioner kroner.Nordiske og «andre regionale fond» falt hhv. 1.584 og 1.275 millioner kroner. Norske fond falt 1.013 millioner kroner.Har mest penger herDette henger naturligvis sammen med at nordmenn har mest penger stående i de nevnte fondskategoriene.Ved utgangen av oktober hadde norske personkunder 34.184 millioner kroner i globale fond.I nordiske aksjefond var beholdningen 15.529 millioner kroner, i «andre regionale fond» 18.010 millioner kroner.Videre hadde personkundene 39.547 millioner kroner i norske fond på dette tidspunktet.Opp fire milliarder i årI løpet av årets ti første måneder steg norske personkunders beholdning i aksjefond 126 millioner kroner.I samme periode ble aksjefond nettoinnløst for 3.987 millioner kroner.Norske personkunders aksjefond har hittil i år altså steget 4.113 millioner kroner (3.987 + 126) i verdi.Globale aksjefond kan i denne perioden skilte med en verdistigning på 3.819 millioner kroner.Norske aksjefond har steget med 5.027 millioner kroner, mens fond som investerer i nye markeder har falt 2.109 millioner kroner i verdi.Pensjonsmidler utenforVi minner om at tallene over er eksklusive «pensjonsmidler med fondsvalg».Dette viser aktiviteten fra personkunders plasseringer via livsforsikringsmidler med fondsvalg, innskuddspensjon direkte i fondsforvaltningsselskap og individuell pensjonssparing (IPS).Fondene som skiller seg utForte Trønder er det norske aksjefondet med den sprekeste avkastningen så langt i år, og er ifølge Oslo Børs opp 12,4 prosent.Nærmest kommer SEB Norway Focus på 11,5 prosent, mens Forte Norge og Pareto Aksje Norge I har steget hhv. 11,4 og 11,5 prosent.Blant fondene som investerer i nye markeder skiller Holberg Rurik seg mest negativt ut, med et fall på 20,7 prosent hittil i år.Blant globale fond ligger en Nordea-duo på avkastningstoppen.Nordea Stabile Aksjer Global Etisk har steget 4,3 prosent hittil i år, mens Nordea Global Stars Fund er opp 3,8 prosent. C Worldwide Stabile Aksjer har lagt på seg 3,6 prosent.Avkastningen er per 19/11.