<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Utbytteglade totninger banket børsen igjen

Publisert 13. feb. 2019 kl. 10.12
Oppdatert 6. apr. 2020 klokken 10.16
Lesetid: 5 minutter
Artikkellengde er 1210 ord
BANKET BØRSEN IGJEN: Leder for investeringsrådgivning Rune Kvikstad (sittende) og påtroppende styreleder Hans Reidar Opsahl i AlphaSpar. Foto: AlphaSpar

I januar i fjor omtalte vi AlphaSpar, som fra sitt hovedkvarter på Gjøvik toppet både Oslo Børs og samtlige norske aksjefond i 2017.

Og suksesshistorien fortsetter.

2018 ble gjort opp med en avkastning på 5,42 prosent for AlphaAksje Total.

De sprekeste norske aksjefondene steg rundt fem prosent, mens hovedindeksen falt 1,8 prosent.

Dermed har AlphaSpar slått Oslo Børs i fem av de seks siste årene (se tabell lenger ned).

Det smarte grepet

En viktig forklaring bak fjorårets suksess er beslutningen om å ta ned aksjeeksponeringen utover høsten.

- Vi begynte å ta ned risikoen i september, da pris/bok på Oslo Børs kom over 2,1. Vi vektet oss ned i tråd med vår strategi. Det viste seg å være veldig lurt, sier leder for investeringsrådgiverne i AlphaSpar, Hans Reidar Opsahl, til Hegnar.no.

- Vi vektet oss ytterligere ned i starten av desember, og gjorde det igjen i januar. Vi står fjellstøtt ved vår filosofi om å bevare verdiene så godt som mulig, slik at vi kan ha mer å bruke på neste opptur igjen. Dette har vært helt avgjørende for de gode resultatene, fortsetter han.

Opsahl ga oss et innblikk i AlphaSpars «utrolig enkle oppskrift» i fjor.

- Vi baserer oss på pris/bok, og sammenligner prisingen av selskapene i markedet med de underliggende verdiene. Vi ser mye på egenkapitalbevis i de største regionale sparebankene, og har truffet veldig godt med det. Tankesettet går ut på at vi er inne i aksjer/fond/egenkapitalbevis når vi mener vi kan oppnå rabatter på bokførte verdier, så selger vi når rabattene er borte og det er dyrt, sa han da.

Opsahl la heller ikke skjul på at egenkapitalbevis gir «skikkelig gode utbytter».

- Det at dere tok ned aksjeeksponeringen i fjor høst må ha spart kundene deres for en del tap?

- Absolutt. Essensen her er at vi er tro mot det vi har sagt til kundene, og ikke minst at de forstår tankesettet vårt. Med dette skal vi slippe de voldsomme nedturene, og være med på oppturene som kommer, svarer Opsahl.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kilde: AlphaSpar

Banker banket til

Den nevnte AlphaAksje Total-porteføljen ble startet opp 1/1 2017, og er en kombinasjon av de to modellporteføljene AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto, med hhv. 20 og 80 prosent vekt.

AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto ble startet i hhv. 2011 og 2012.

AlphaFondskonto er det mer risikoaverse alternativet, og er nå 20 prosent investert i aksjefondet Storebrand Indeks, mens resten er plassert i kontanter.

AlphaHandelskonto er det mer risikoglade alternativet.

80 prosent er investert i egenkapitalbevisene Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 Midt-Norge og Sparebank 1 SR-Bank, mens 20 prosent er i kontanter.

Minus 0,6 prosent avkastning for fondskontoen (pluss minus 20 prosent vekt) og 6,7 prosent avkastning for handelskontoen (pluss minus 80 prosent vekt) ga dermed en vektet 2018-avkastning for AlphaAksje Total på - som nevnt - 5,4 prosent.

For de aller mest risikoaverse kundene lanserte AlphaSpar porteføljen AlphaRente i 2017. Denne steg 0,7 prosent i fjor, etter 5,1 prosent oppgang året før.

På etterskudd i år

Per 12/2 ligger AlphaSpar på etterskudd så langt i 2019.

AlphaAksje Total har steget 4,67 prosent, etter en oppgang for AlphaHandelskonto og AlphaFondskonto på hhv. 5,46 og 0,97 prosent.

Hovedindeksen er til sammenligning opp 5,93 prosent i perioden.

AlphaRente har for øvrig steget 0,63 prosent frem til og med 12/2.

Opsahl understreker at alle avkastningstall er etter kostnader.

- Nå sitter vi godt 

- Børsene er ganske urolige nå. Kan det bli aktuelt å vekte seg ytterligere ned i aksjer?

- Vi er komfortable med det vi har, og sitter godt som vi gjør nå. Men vi følger det globale makrobildet tett, og vurderinger gjøres løpende. Internasjonalt ser makro bra ut, ihvertfall i 2019, så vi er fortsatt positive til aksjemarkedet fremover. Vi tror handelskrigen mellom USA og Kina går mot en løsning, og det vil gi et løft, svarer Opsahl.

Internasjonalt holder AlphaSpar likevel igjen på eksponeringen.

- Norsk økonomi ser robust ut, og vi er veldig positive til Oslo Børs og Norge generelt. Derfor er vi nå mest eksponert mot det norske markedet. For eksempel er det eneste aksjefondet vi er inne i norsk, sier lederen for investeringsrådgivningen.

Hever Norges Bank renten i mars, slik den har gitt uttrykk for, vil det være positivt for bankene.

- Vi øyner fortsatt gode tall og attraktive utbytter fra bankene, og det vil være bra for egenkapitalbevisene i vår portefølje. Samtidig har oppgjøret etter fusjonen mellom DNB Forsikring og Sparebank 1 Skadeforsikring fremdeles ikke kommet til bankene, sier Opsahl.

Som en del av fusjonen kjøpte DNB 20 prosent av aksjene i det sammenslåtte selskapet.

Kunder Norge rundt

Etter at konsesjonen for aktiv forvaltning kom på plass i 2016, har veksten kommet til AlphaSpar for alvor.

Fra 2016 til 2017 gikk driftsinntektene fra 5,9 til 13,5 millioner kroner, mens resultatet før skatt steg fra 0,6 til 5,4 millioner kroner.

Opsahl vil ikke gå ut med regnskapstall fra 2018.

- Nedturen på slutten av fjoråret ga oss et lavere suksesshonorar enn i 2017. For kundene ble dette positivt i form av lavere kostnader, men vi går ihvertfall i pluss, er alt han vil si.

Opsahl kan fortelle om rundt 100 nye kunder i 2018, og at antallet kunder ved årsskiftet var oppe i rundt i 450.

Om forvaltningskapitalen kan han si at den steg hele 31,5 prosent i fjor, men at den ennå ikke har rundet milliarden.

- Vi har fått en knallstart på 2019 også, med rundt 25 nye kunder så langt. Det artige med alle de nye kundene, er at de ikke bare er lokale, men kommer fra hele landet, sier Opsahl.

Artikkelen fortsetter under bildet.

GLADE I UTBYTTER: Leder for investeringsrådgivning Rune Kvikstad (sittende) og påtroppende styreleder Hans Reidar Opsahl i AlphaSpar. Foto: AlphaSpar

Erfarne totninger

Veksten har tvunget frem organisasjonsmessige grep, og seks heltidsansatte har blitt til åtte.

Fire rådgivere (inklusive daglig leder) og en ny «compliance»-ansatt (som begynner snart) sitter på Gjøvik, mens to forvaltere og en «backoffice»-ansatt sitter i Oslo.

Rune Kvikstad er ansatt som ny leder for investeringsrådgivning, og kommer med mange års erfaring fra Nordea.

Selv går Opsahl over i en ny rolle som styreleder i mars.

Eierne av AlphaSpar er for øvrig alle totninger med lang fartstid i finansbransjen.

Størst er daglig leder Stig-Reier Sandhaug, med 48,3 prosent gjennom sitt selskap Nøisomhet AS. Gjøvik-sjef Henning Gjestrumbakken er nest største eier, med sine 24,5 prosent gjennom Soleng Invest.

Når ringte banken sist?

Rådgiverne i AlphaSpar streber etter en veldig tett oppfølging av kundene.

- Tidsbruken per kunde varierer, men vi bruker mye tid. Muligheten til å ta et personlig møte er viktig for mange. I tillegg følger vi opp med jevnlige telefoner og månedsrapporter, sier Opsahl.

Mye av tiden brukes på å avdekke hva risiko betyr for den enkelte.

- Mange får seg en aha-opplevelse når vi spør kundene om når banken ringte dem sist. Det som bestemmer hvordan formuen skal plasseres, er summen av kundens erfaring, kompetanse, investeringsmål, risikotoleranse, likviditetsbehov, hobbyer, familie og interesser. Blant annet, fortsetter Opsahl.

- Vi selger ikke fond og spareprodukter, men ekspertise. Sammen med rådgiver legger kunden en langsiktig strategi, og rådgivers jobb er å holde denne fast. Kunden bestemmer selv hvor involvert hun eller han vil være, legger han til.

- Tid størst mangelvare

Ifølge den påtroppende styrelederen er tid den største mangelvaren for dem som henvender seg til AlphaSpar.

- Motivasjonen ligger ellers i at folk ikke har interesse av å beskjeftige seg med formuesforvaltning selv. Vi har også en tredje gruppe som består av dem som har forsøkt selv, men innser at de ikke har kompetanse til å få gode resultater, forteller Opsahl videre.

Han understreker at formuesforvaltning handler veldig mye om psykologi.

- Beslutninger kan ikke styres av synsing. Da går det galt. Vi baserer oss ene og alene på realiteter. Det er mye tryggere, avslutter AlphaSpar-direktøren.