<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skattemeldingen: Sjekk foreldrefradraget

Det kan være flere tusen kroner å spare.

Publisert 24. apr. 2019 kl. 15.30
Oppdatert 24. apr. 2019 klokken 15.31
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 735 ord

Fristen for innlevering av skattemeldingen er bare seks dager unna.Da må du sørge for å tilegne deg alle fradragene du har krav på.For eksempel kan det være flere tusen kroner å spare for deg med barn.Dokumenterte utgifterForeldrefradraget er fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som ved utgangen av inntektsåret (altså 2018) er 11 år eller yngre, for eksempel SFO, au-pair, dagmamma eller barnehage. Fradraget omfatter også pass og stell av barn som er 12 år eller eldre, og som har særskilt behov for omsorg og pleie.Posten gjelder også for foreldre som har felles hjem med barn i utlandet. Skatteetaten understreker at det ikke gis fradrag for utgifter til kost/mat.Fradrag kan kreves for utgifter inntil 25.000 kroner for ett barn, og deretter inntil 15.000 kroner for hvert ytterligere barn.Ved barnehage eller skolefritidsordning (SFO) er beløpet som oftest forhåndsutfylt i selvangivelsen. Foreldrene kan selv fordele fradraget som de vil, og må først og fremst passe på at hele fradraget kommer til anvendelse. Har én av foreldrene en inntekt som ikke strekker til, flytt fradraget over til den som har høyest inntekt.Har du dagmamma, må du føre opp fradraget selv.Foreldrefradrag skal føres opp i selvangivelsens post 3.2.10.EkstrakjøringFyller du ikke opp fradraget, bør du ifølge Skattebetalerforeningen sjekke om du har hatt andre utgifter tilknyttet pass og stell av barn.Dette gjelder for eksempel kjøring til barnehage/SFO/dagmamma.Hvis denne kjøringen utgjør en omvei på vei til jobben, kan du føre dette til fradrag med en sats på 1,56 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektivtransport, innenfor beløpsgrensen for foreldrefradraget.Merk at det er kostnadene tilknyttet ekstrakjøringen som gir rett til fradrag.Antall barn avgjørSelv om utgifter til barnehage og SFO som oftest er utfylt, kan tallene være verdt en sjekk.Skattebetalerforeningen viser dette med et praktisk eksempel.Dine tre barn (6, 8 og 10 år) starter på fotball-SFO etter skolen. Dette skjer på dagtid, og likestilles med vanlig SFO, slik at du kan kreve fradrag for utgiftene.Men så slutter det ene barnet etter noen få måneder.Her minner foreningen om at det maksimale foreldrefradraget bare er avhengig av antall barn i den aktuelle aldersgruppen. Hvordan utgiftene fordeler seg mellom barna, eller om det for ett eller flere av barna ikke er pådratt utgifter, har ingen betydning.Du kan derfor kreve fradrag for kostnader på 55.000 kroner selv om hele beløpet gjelder bare ett av de tre barna (som altså må være under 12 år).Mine og dine barnHovedregelen er at ektefeller som lever sammen skal ha ett felles maksimumsbeløp.De kan altså fordele fradraget fritt mellom seg, men begge må da endre i sine skattemeldinger. Det gjelder også der fradraget gjelder barn som ikke er felles barn.For ekteskap inngått i løpet av inntektsåret, kan ektefeller med for eksempel ett særkullsbarn hver (og ikke felles barn) velge om de vil føre det opp som hvert sitt barn eller to barn fellesDet vil si maksimalt 2 x 25.000 kroner eller 40.000 kroner i fradrag.Samboere med felles barn kan også fordele fradraget som de vil hvis de ikke vil ha fradrag med en halvpart på hver, men begge må da endre i sin skattemelding.For samboere uten felles barn får særkullbarnets mor eller far fradraget.Ved samlivsbrudd går fradraget til den barnet har bodd sammen med mesteparten av året. Vil dere endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine skattemeldinger. Vil din tidligere partner ikke endre, må du endre hos deg og skrive begrunnelsen i vedlegg til skattemeldingen.Merk ogsåHar du som enslig forsørger fått stønad til barnetilsyn (sjekk sammenstillingen fra NAV), vil mottatt stønad redusere beregningsgrunnlaget for fradrag. Du får foreldrefradrag i den utstrekning dine utgifter overstiger stønaden.Du kan også kreve fradrag for kostnader til fritidsordning utenom SFO (som illustrert over).Dette gjelder fritidstilbud i regi av klubber og foreninger med aktiviteter innen for eksempel idrett, teater, korpsmusikk, barnekor og kulturskole. Ordningen må ifølge Skatteetaten være et fullverdig alternativ til SFO på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Foregår aktiviteten i helg eller på kveldstid - eller kun i skoleferien - har du ikke rett på fradrag.For at tilbudet skal godkjennes, må det være rett etter skoletid, senest klokken 17:00.Du trenger ikke sende Skatteetaten dokumentasjon, men må kunne legge frem dokumentasjon (originalbilag med navn og adresse på mottaker) hvis du blir spurt.Dette gjelder for eksempel legeattest hvis du krever fradrag for pass av barn over 12 år. Husk også at utgifter som overstiger 10.000 kroner på årsbasis, skal være betalt via bank eller ved trekk i lønn for å kunne få fradrag.