<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sammenligner pensjon med marshmallow-testen

Nyte noe nå - eller nyte mer senere?

    Publisert 29. mai 2019 kl. 15.33
    Oppdatert 29. mai 2019 klokken 15.56
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 272 ord

    I sin blogg Pensjonsproffen sammenligner Duvi Pensjon i sitt seneste innlegg pensjonssparing med marshmallow-testen.- Sparing er utsatt forbruk. Du sparer små beløp i dag for å få et større beløp til din pensjon en gang i fremtiden - litt sånn som marshmallow-testen, skriver Morten J. Mellbye, som er kommunikasjonsleder i Duvi.Nyte nå?Det å utsette dagens behov og forbruk til noe enda bedre i fremtiden - en god alderdom - krever selvdisiplin.Marshmallow-studien ble igangsatt av Stanford-professor Walter Mischel på 60-tallet, og testet ut barns selvkontroll og evne til å vurdere umiddelbar nytelse mot større fremtidig nytelse.Hvert barn ble tilbudt å velge mellom én liten premie umiddelbart (for eksempel en marshmallow) eller to små premier hvis de klarte å vente 15 minutter, til den voksne kom tilbake i rommet.- Å utsette denne umiddelbare nytelsen med 15 minutter for å få den ekstra belønningen handler om selvkontroll og tillit til at premien blir gitt. Det er krevende, og blir du lurt én gang med hensyn til premiering vil du raskt miste tiltro til belønningen, fortsetter Mellbye.Ikke gøy?Når det gjelder premieringen, anbefaler han særlig nordmenn i en høyinntektsgruppe å ta en ekstra runde på hvor stor pensjonen de ligger an til sammenlignet med dagens inntekt.- Det kan hende at det ikke er like gøy, heter det videre i bloggen.Informasjonsdirektør Tom Staavi i Finans Norge trakk tidligere i mai frem overfor Finansavisen at det har blitt mer vanlig å sjekke pensjonskalkulatorene fra sine leverandører eller hos Norsk Pensjon .Mellbye anbefaler også å sjekke NAVs nettløsning på hvor mye du kan vente deg i pensjon.Duvi beskriver seg selv som en utfordrer til tradisjonelle pensjonsleverandører - et rendyrket innskuddspensjonsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet.