<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Rundt 30 nye straffesaker knyttes til Nav-skandalen

Norske tingretter har meldt fra om ytterligere 30 saker hvor uskyldige kan ha blitt dømt for trygdesvindel, i tillegg til de første 48 sakene fra Riksadvokaten.

Publisert 6. nov. 2019
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 453 ord
I HARDT VÆR: Stadig flere straffesaker knyttes til Nav-skandalen. Foto: NTB Scanpix

Dermed kan det være snakk om opp mot 80 saker totalt hvor folk urettmessig har blitt dømt for å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land. I flere av sakene har folk fått ubetinget fengselsstraff.

Da Nav-skandalen sprakk mandag i forrige uke, opplyste Riksadvokaten at det var funnet minst 48 saker hvor folk er uskyldig dømt. Alle landets domstoler er siden blitt bedt om å gå gjennom sine arkiver for å lete etter flere saker.

Kan stige

NTB har fått foreløpige tall fra rundt 40 av landets 60 tingretter. Mange opplyser at de ikke har funnet noen slike saker, mens andre har avdekket noen nye saker.

Totalt har de funnet minst 30 saker, men i noen av tilfellene er det usikkerhet knyttet til om saken hører til Nav-komplekset.

En av landets største tingretter, Bergen tingrett, er ennå ikke ferdig med sin gjennomgang, og dermed kan tallet komme til å stige ytterligere.

I første omgang er det slått fast at loven er blitt feiltolket i saker etter 2012 hvor Nav-brukere har tatt med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land. Det er disse sakene domstolene har jobbet med å få oversikt over.

Jobber for fullt

Domstoladministrasjonen skal se på alle de nye sakene før de oversendes til Riksadvokaten, trolig mot slutten av uken.

– Vi jobber på spreng med å gå gjennom sakene som tingrettene melder inn. Det tar tid å gå gjennom sakene, sier kommunikasjonssjef Yngve Brox i Domstolsadministrasjonen til NTB.

Han bekrefter at det trolig er snakk om flere saker enn de 48 som Riksadvokaten først meldte om, men vil ikke kommentere antallet. Han understreker at det kan være saker tingrettene har funnet, som ikke kommer inn under dette sakskomplekset.

– Til syvende og sist er det Riksadvokaten som må vurdere om det faktisk er saker hvor det er idømt feil dom, og i så fall sende over til gjenopptakelse, sier Brox.

428 anmeldelser

Parallelt med gjennomgangen av saker fra etter 2012 som handler om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, har Riksadvokaten bedt om å få avklart om feiltolkningen av loven også gjelder flere trygdeytelser og lenger tilbake i tid. Dermed kan skandalen komme til å vokse enda mer i omfang.

I tillegg til at tingrettene har gjennomgått sine saker, har politidistriktene gjort det samme. Agder politidistrikt melder onsdag at de har sett på 428 anmeldelser fra Nav.

Blant anmeldelsene som førte til domfellelser, er sju personer helt eller delvis uriktig domfelt, opplyser politidistriktet. Disse sakene inngår i sakene tingrettene har meldt inn.

For øvrig har politidistriktet oppdaget seks saker som er under etterforskning, som må vurderes på nytt.

Det er også oppdaget tre saker i politidistriktet som er henlagt «på bevisets stilling», hvor det kan være aktuelt å endre på det oppgitte grunnlaget for henleggelsen.