<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skattetipsene som kan hjelpe på coronaøkonomien

Å selge aksjer med tap, og dermed få et skattefradrag på 31,68 prosent av tapet, er et av flere grep som kan hjelpe dem som sliter med likviditeten i coronakrisen. 

Publisert 29. mars 2020 kl. 20.50
Oppdatert 31. mars 2020 klokken 10.20
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 652 ord
JUSTER SKATTETREKKET: Permitterte og andre som har fått redusert inntekt bør redusere skattetrekket, anbefaler advokat Per-Ole Hegdahl i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathisen

– I et skatteperspektiv kan det være fornuftig å ta et eventuelt tap på aksjeinvesteringer så tidlig som mulig, sier advokat Per-Ole Hegdahl i SBF Skatteadvokater/Skattebetalerforeningen.

Han viser til at mange økonomer ofte uttaler at aksje- og aksjefondseiere bør ha is i magen og derfor vurdere å beholde sine investeringer.

– Det kan jeg ikke uttale meg om, men tar man tapet nå, vil det vil det være fradragsberettiget i år, og skatteutgiftene blir lavere, påpeker han.

Eksempel på tapsfradrag

  • En investor kjøpte 1.000 aksjer i Norwegian 5. november med kurs 46,06 kroner, og betalte 46.060 kroner.  
  • Da coronakrisen rammet, solgte hun alle aksjene til kurs 10,05 kroner onsdag 25. mars. Hun hadde da tapt 36.010 kroner. Et fint plaster på såret er at tapet er fradragsberettiget.
  • Satsen er den samme som for gevinstbeskatning; 31,68 prosent. Denne uheldige investoren får dermed redusert skatten for 2020 med 11.408 kroner (36.010 x 0,3168). Det kan hun også hensynta ved å endre skattekortet for i år.

(I regnestykket er det ikke hensyntatt skjermingsfradrag og eventuelle utbytter som vil kunne ha påvirket skattefradraget.)

Forsøk på timing

Også for de som ønsker å få med seg oppturen når den kommer, finnes det muligheter:

– Det er fullt mulig å snu seg rundt å kjøpe de samme aksjene eller aksjefondsandelene og kanskje oppnå en gevinst frem i tid, som først blir skattepliktig ved senere salg. På denne måten får man fradrag for det tapet som gjelder solgte aksjer i dag, mens nyinnkjøpte aksjer med eventuell verdistigning frem i tid gevinstbeskattes når aksjene selges og økonomien forhåpentligvis er bedre.

Hegdahl anbefaler riktignok å være litt varsom med timingen.

– Kjøper og selger man i samme øyeblikk, er det en fare for at skattemyndighetene ikke ser på det som realisasjon, men som en skattetilpasning, og at de vil foreta en gjennomskjæring, sier Hegdahl.

– Men hvis man venter noen dager mellom?

– Er det dager mellom er det ikke noe problem, og trolig heller ikke hvis det er samme dag. Men skjer salg av gamle aksjer og kjøp av nye aksjer på nøyaktig samme tidspunkt, kan det bli et problem.

Aksjesparekonto

Også for dem som har satset på en aksjesparekonto, kan det være fornuftig å ta tapet i dag, hvis man forventer en anstrengt økonomi i år. 

Det kan man imidlertid bare gjøre ved å avslutte hele kontoen.

Har man flyttet aksjer og fond inn på aksjesparekontoen før overgangsvinduet ble lukket, må tapet regnes mot den opprinnelige inngangsverdien av aksjene eller fondsandelene.

Det er fullt mulig å ha flere aksjesparekontoer, og å åpne en ny aksjesparekonto etter å ha avsluttet en annen.

Gjør man det, og investerer i de samme aksjene, vil riktignok gevinstkatten bli tilsvarende høyere når den aksjesparekontoen avsluttes i fremtiden, såfremt skattesatsen er den samme. Fordelen ved å realisere tapet nå, er at skatteutgiftene blir lavere i år, når likviditeten er anstrengt for mange. 

Aksjesparekonto

  • Gjennom en aksjesparekonto kan privatpersoner investere i børsnoterte aksjer i selskaper hjemmehørende i EØS og andeler i fond hjemmehørende i EØS med en aksjeandel på minimum 80 prosent.
  • Ideen er at privatpersoner skal kunne få samme mulighetene til å investere som aksjonærer i et holdingselskap har.
  • Sparerne slipper å betale gevinstskatt når aksjer eller fondsandeler selges, så lenge pengene beholdes innenfor kontoen. Først når beløp ut over det opprinnelige innskuddet tas ut av kontoen, utløses skatt.
  • Spareren opparbeider seg skjermingsfradrag på enkeltaksjer og fond på aksjesparekontoen.

Skattetrekk

Når inntekten faller kraftig, som ved permittering, er det fornuftig å justere skattetrekket hos skatteetaten i henhold til den nye inntekten.

– Men lavere renter på lån, enten fordi bankrenten reduseres, eller fordi man har reforhandlet lånet og slipper og betale renter, vil føre til at man mister et inntektsfradrag. Bortfall av inntektsfradrag medfører at skatten øker igjen, sier Hegdahl.

– Hvis det er noen som nå ønsker å spe på inntekten ved å leie ut deler av egen bolig, eller fritidsbolig, er det også viktig å sjekke ut regelverket. Å leie ut deler av egen bolig er i utgangspunktet skattefritt, mens utleie av fritidsbolig er skattepliktig, sier han.