<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

Totninger har banket børsen i årevis – nå trykker de på kjøpsknappen

Gikk tvert fra 60 prosent til null aksjer da corona kom. Så ble det uimotståelig billig.

Publisert 7. april 2020 kl. 15.21
Oppdatert 8. april 2020 klokken 14.19
Lesetid: 7 minutter
Artikkellengde er 1528 ord
TRYKKER PÅ KJØPSKNAPPEN: Leder for investeringsrådgiverne i Gjøvik-baserte AlphaSpar, Rune Kvikstad. Foto: AlphaSpar

Investeringsrådgiverne i Gjøvik-baserte AlphaSpar har i år etter år bevist at en ikke trenger å sitte i hovedstaden for å skape god avkastning til kundene. 

2019 ble riktignok et steg tilbake etter at Oslo Børs fikk bank i 2016, 2017 og 2018.  Fjoråret ble nemlig gjort opp med 12,8 prosent avkastning for AlphaAksje Total, mot 16,5 prosent for hovedindeksen.

Totningene kan likevel glede seg over å ha toppet børsen i fem av de syv siste kalenderårene.

AlphaAksje Total har siden utgangen av 2012 gitt gjennomsnittlig, årlig avkastning på 12,85 prosent – med en lavere risiko enn Oslo Børs. Da har vi også tatt med de tre første månedene av 2020. 

Avkastningen er på nesten det dobbelte av hovedindeksen, som til sammenligning har steget 6,63 prosent i snitt per år.

– Gikk for under «halv maskin»

– Hvordan forklarer du mindreavkastningen i fjor?

– Pris/bok passerte 2,1 på Oslo Børs allerede i september 2018, noe som utløser et salgssignal i vår strategi. I 2019 holdt vi på strategien, og vektet ned aksjeandelen til rundt 50 prosent etter første kvartal, forklarer leder for investeringsrådgiverne i AlphaSpar, Rune Kvikstad.

AlphaAksje Total er den mest brukte porteføljen hos AlphaSpars rundt 600 andelseiere, og er en kombinasjon av modellporteføljene AlphaFondskonto og AlphaHandelskonto, med hhv. 20 og 80 prosent vekt.

– Vi leverte altså 12,8 prosent avkastning i Total og 14,2 prosent i handelskontoen, til tross for at vi gikk for under «halv maskin» i store deler av året, fortsetter investeringslederen.

Fondskontoen steg 4,4 prosent i kalenderåret som gikk.

Coronaeffekt: Fra 60 til null

AlphaFondskonto er rettet mot fondsmarkedet, og utgjør det mer risikoaverse alternativet for AlphaSpars kunder. Ved inngangen til 2020 var aksjeandelen her 60 prosent.

– Etter coronavirusets inntog reduserte vi aksjeandelen til 20 prosent på fallende trend og rett etterpå til null etter makroøkonomiske betraktninger, forklarer Kvikstad.

I AlphaHandelskonto, det mer risikoglade alternativet, er aksjeandelen nede i 61 prosent etter et nedsalg i Sparebank 1 SMN i januar. Porteføljen omfatter også Sparebank 1 SR-Bank og Sparebank 1 Nord-Norge.

– Etter nedsalget i en av sparebankene hadde nesten alle kundene våre en portefølje med 70 prosent kontanter/pengemarkedsfond. Som forvaltere er en så stor kontantandel et privilegium i disse tider. Høy kontantandel gir muligheter, og det kan vise seg at vi får noen uvanlig gode kjøpsmuligheter i løpet av 2020, sa lederen for investeringsrådgivningen i AlphaSpar 19. mars. 

Dette var fire dager før børsene nådde sin foreløpige bunn i denne sykelen, og pris/bok for Oslo Børs lå da i underkant av 1,4.

– Når pris/bok faller under 1,5, trigger dette et «må kjøpe» i vår strategi. Vi ønsker likevel å vente til pris/bok er så lav som mulig, forklarte Kvikstad da.

Vi har nesten ingen innløsning i våre porteføljer.
Rune Kvikstad

Kjøpte to norske aksjefond

Ytterligere fire dager senere ble fristelsen for stor.

– Da økte vi aksjeandelen i fondskontoen til 40 prosent, ved å kjøpe aksjefondene Alfred Berg Gambak og Storebrand Fossilfri. Vi ønsker å ha norske fond siden de er mer likvide. Det norske markedet har fått mer juling, og har i våre øyne et større potensial enn globale aksjer. I tillegg unngår vi valutarisikoen, sier Kvikstad nå.

Da pris/bok steg forbi 2,1 i september 2018, ble Oslo Børs ifølge AlphaSpars definisjon et «dyrt» marked og aksjeandelen ble tatt ned. Hovedindeksen sto på dette tidspunktet i 944.

– Nå kjøpte vi oss inn igjen på rundt 670, det vil si nesten 30 prosent under nivåene da vi solgte oss ned. Alle handler under en pris/bok på 1,5 har historisk gitt god avkastning i løpet av de tre neste årene, fortsetter investeringslederen.

Dermed nærmer aksjeandelen i AlphaAksje Total, som de fleste AlphaSpar-kundene altså sitter med, seg igjen 40 prosent.

Dobbelt så gode som børsen siden 2012

PorteføljeAvk hittil i år*Avk 2019Avk per år**Aksjeandel
AlphaFondskonto−7,02%4,37%7,90%40%
AlphaHandelskonto−12,46%14,16%12,89%37%
AlphaAksje Total−11,59%12,77%12,85%37%
Alpha Rente***−5,24%4,87%1,56%0%
Oslo Børs Hovedindeks−21,79%16,51%6,63%100%
Oslo Børs Fondsindeks−22,03%19,20%6,80%100%

* Per 6/4
** I perioden 31/12 2012-31/3 2020
*** Siden 31/12 2016

Kilde: AlphaSpar

– Banker uvanlig lavt priset

Og Kvikstad utelukker ikke at denne kan øke ytterligere fremover.

– Vi har i mange år vært positive til sparebankene. Kjennetegnet har vært høye utbytter og mye egenkapital. Med sin store andel personkunder har vi opplevd sparebankene som relativt trygge investeringsvalg, sier Kvikstad.

Han viser til at sparebankene har falt mer enn Oslo Børs i år. For eksempel har Sparebank1 SR-Bank falt rundt 40 prosent.

– Dette er uvanlig, ettersom sparebankene normalt har falt mindre enn børsen i urolige tider. Hoveddriveren er frykt for store utlånstap og også et mulig bortfall eller reduksjon av utbytte. Vi tror likevel dagens kurser vil fremstå som lave på neste konjunkturtopp, og vil derfor følge sparebankene nøye også fremover, fortsetter Kvikstad.

Han karakteriserer noen av sparebankene som «uvanlig lavt priset» på dagens nivåer.

– De ville ha vært klare kjøpskandidater. Men så er det dette coronaviruset da. Viruset har økt usikkerheten betydelig og utfallet er uvisst, sier investeringslederen. 

Vi skal slippe de voldsomme nedturene, og være med på oppturene som kommer.
Hans Reidar Opsahl

– Avventer å kjøpe mer

Ved utgangen av fjoråret skrev AlphaSpar til sine kunder at veksten i verden forventes å holde seg stabil i 2020.

«Men det er begrenset ledig kapasitet i de fleste økonomiene etter en lang oppgangsperiode. Dette gjør at vi anser den økonomiske veksten som sårbar for hendelser gjennom 2020», het det.

– Det var på ingen måte folketomme gater og stopp i det meste av bransjer vi så for oss da vi spådde denne sårbarheten i den økonomiske veksten. Vi ser heller ingen utsikter til at dette ikke går over med det første. Med dette som bakteppe er det ikke opplagt at det kommer stor børsoppgang i nærmeste fremtid, erkjenner Kvikstad.

– Ser vi på tidligere børskrakk skal hovedindeksen på Oslo Børs ned minst 20 prosent til, noe som gjør at vi er avventende til å øke aksjeandelen i kundenes porteføljer vesentlig mer, legger han til.

Skånes for kraftige fall

AlphaSpars porteføljegrep er i tråd med den «utrolig enkle oppskriften» Hans Reidar Opsahl serverte da vi første gang omtalte selskapet for litt over to år siden.

 – Vi baserer oss på pris/bok, og sammenligner prisingen av selskapene i markedet med de underliggende verdiene. Tankesettet er at vi er inne i aksjer/fond/egenkapitalbevis når vi mener vi kan oppnå rabatter på bokførte verdier, så selger vi når rabattene er borte og det er dyrt, sa Opsahl, som nå er styreleder.

Ved å vekte seg ned i aksjer når Oslo Børs stiger forbi pris/bok 2,1, blir ikke AlphaSpar med aksjemarkedet helt til topps i syklene, og kundene går slik sett glipp av en del av oppturen. 2019 ble et eksempel på dette.

Til gjengjeld ble de samme kundene skånet for det kraftige børsfallet høsten 2018, og ikke minst det enda kraftigere børsfallet vi har sett under coronakrisen. Mens hovedindeksen har dundret ned 21,8 prosent hittil i år (per 6/4), har AlphaAksje Total falt «bare» 11,6 prosent.

- Essensen er at vi er tro mot det vi har lovet kundene, og ikke minst at de forstår tankesettet vårt. Vi skal slippe de voldsomme nedturene, og være med på oppturene som kommer, fortalte Opsahl i januar 2018.

– Nesten ingen innløsning

Kundenes porteføljer styres i dag fra hjemmekontorene. Permitteringer kommer ikke på tale for dagens åtte ansatte.

– I krisetider er det ekstra viktig å følge opp kundene og ha en så god dialog som mulig. Noen spør om hvor mye de kan tape, andre om vi har tenkt å kjøpe mer aksjer snart. Coronakrisen har gitt oss nytt perspektiv på hvor viktig det er å kartlegge kundene og deres evne til å tåle tap, og vi prøver å være proaktive for å orientere om strategi og vurderinger, forteller Kvikstad.

Artikkelen fortsetter under bildet.

STYRER FRA HJEMMEKONTORET: Fristelsen ble for stor da pris/bok på Oslo Børs nylig falt under 1,4. Da kjøpte Rune Kvikstad og AlphaSpar seg inn i Alfred Berg Gambak og Storebrand Fossilfri. Foto: AlphaSpar

– Vi har nesten ingen innløsning i våre porteføljer. Samtidig har vi opplevd tilsig av nye kunder den siste måneden, legger han fornøyd til.

Etter at AlphaSpars forvaltningskapital steg hele 57 prosent til 1,3 milliarder kroner i 2019, har coronakrisen skrelt bort 150 millioner av dette siden nyttår.

– At verden i løpet av kort tid blir satt ut av et virus er skremmende, og de totale, økonomiske følgene har vi ennå ikke sett. Samtidig vet vi at verdens stater – nesten uansett årsak – vil gjøre alt de kan for å bygge opp økonomien på nytt, sier Kvikstad.

Noen av sparebankene er uvanlig lavt priset på dagens nivåer.
Rune Kvikstad

Rekordinntekter

Eiere og ansatte i AlphaSpar er alle totninger med lang fartstid i finansbransjen.

Størst er daglig leder Stig-Reier Sandhaug, med 45,8 prosent gjennom sitt selskap Nøisomhet AS. Gjøvik-sjef Henning Gjestrumbakken er nest største eier, med sine 20 prosent gjennom Soleng Invest.

Lavere suksesshonorarer som følge av børsfall utløste et markant fall i Alphaspars inntekter og resultater fra 2017 til 2018, men i 2019 ble dette snudd til rekordhøye inntekter. 

– Fjorårets inntekter landet på 18,6 millioner, og driftsresultatet før skatt på 5,7 millioner kroner, sier Kvikstad.

Forvaltningen i AlphaSpar koster 0,9-1,5 prosent i året, avhengig av størrelsen på innskuddet, og alle oppgitte avkastningstall er justert for dette. 

– Vi er derfor på ingen måte blant de dyreste i bransjen, der snittet ligger et sted mellom 1,5 og 1,8 prosent, sier investeringslederen.

Til slutt tar vi med at AlphaSpar også har et rentefond. AlphaRente steg 4,9 prosent i fjor, men er ned 5,2 prosent hittil i år.

AlphaSpar

(Mill. kr)201920182017
Driftsinntekter18,610,413,5
Driftsresultat5,61,95,4
Resultat før skatt5,71,95,4
Årsresultat4,31,54,0