<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Kastet ut nesten 1.000

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum gjennomførte utkastelse og skiftet lås på nesten 1.000 boliger i 2019.

Publisert 9. aug. 2020 kl. 20.55
Oppdatert 11. aug. 2020 klokken 15.11
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 367 ord
KASTES UT: Noen ganger, som her i Oslo, må namsfogden ha hjelp av politiet ved utkastelser.  Foto: NTB Scanpix

I fjor ba tilsammen 3.862 utleiere i Oslo, Asker og Bærum om hjelp til å kaste ut en leietager, opplyser Alexander Dey, Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum. 

Tallene om omtrent på nivå med tidligere år.

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum har over tid hatt rundt 42 prosent av alle utkastelsessaker i hele landet.

– Det er mye utleie i Oslo og det er nok en del utfordringer på boligsiden som en ikke har i resten av landet, sier Dey til Finansavisen.

Mange betaler likevel

Men langt fra alle saker fører faktisk til utkastelse.

– Over tid ser vi at rundt 92 prosent av alle utkastelsessaker har et grunnlag i betalingsmislighold. I mange saker kan det også være andre problemer, men det er betalingsmisligholdet som er grunnlaget for utkastelse hos namsfogden, sier Dey. 

De fleste som begjæres kastet ut grunnet betalingsmislighold, greier å gjøre opp i siste liten og noen flytter frivillig når de får begjæringen om utkastelse i posten.

– Det er derfor om lag 25 prosent av alle utkastelsessakene som må gjennomføres. I 2019 var det nesten 1000 saker hvor namsmannen gjennomførte utkastelse og byttet lås på boligen eller lokalet.

Midlertidig stopp

– Da corona-pandemien kom, stanset vi en stund alle utkastelser som det ikke var tvingende nødvendig å gjennomføre. Enkelte utleiere har nok i en periode også vært flinke til å ha en dialog med leietakere som har betalingsvansker. Over et par måneder fikk vi derfor færre nye saker inn. Nå i juli ser det ut som vi har fått noe flere saker enn i juli i 2019. Det kan være tilfeldig, men skyldes antakelig mest at noen store aktører har hatt saker de har «sett an litt»– de kunne fremmet begjæringen før, men har først nå sendt saken til namsmannen.

Nå er det imidlertid ingen ventetid på utkastelser.

– Nå som postomdelingen er blitt tregere, må en nok beregne at det kan ta rundt 8 uker fra namsmannen får begjæringen og til vi «står på døren». 

– Er boligen eller lokalet fullt av inventar, må en påregne at det går ytterligere tid til håndtering av dette, saksøkte får en frist til å gjennomføre tømming. 

– Det er helt avgjørende at en som utleier sørger for ordentlige skriftlige kontrakter og betryggende depositum om en skal redusere risiko.