<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mange vil flytte Egen pensjonskonto

Kron og Nordnet har denne uken hatt en stor pågang av kunder som ønsker å flytte Egen pensjonskonto fra arbeidsgivers leverandør.

Publisert 5. feb. 2021 kl. 19.45
Oppdatert 12. feb. 2021 klokken 12.47
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 443 ord
STOR PÅGANG: Investeringssjef Joar Hagatun (til venstre) og daglig leder Emma Tryti i Kron har fått mange nye kunder den seneste uken.  Foto: Kron

Mandag 1. februar åpnet muligheten for å flytte Egen pensjonskonto fra arbeidsgivers leverandør til en selvvalgt leverandør. 

– Vi er overrasket over hvor mange som har ønsket å flytte umiddelbart, sier Joar Hagatun, investeringssjef og grunnlegger av investerings- og pensjonleverandøren Kron.

Allerede mandag rant det inn med nye kunder som ønsket å benytte en selvvalgt leverandør til å forvalte sin pensjonssparing. 

Årsakene til å velge å benytte en annen leverandør enn arbeidsgiverens kan være flere; høye forvaltningskostnader hos arbeidsgivers leverandør, ønske om et annet fondsvalg eller at det er praktisk å samle sparingen hos en bestemt leverandør.

– Vi ser at de fleste som flytter pensjonen sin til oss er opptatt av forvaltningskostader, og hele 90 prosent velger indeksfond, sier Hagatun.

Egen pensjonskonto

1,5 millioner nordmenn med en aktiv innskuddspensjonsavtale gjennom arbeidsgiver har nå fått en Egen pensjonskonto. 

Kontoen blir stående hos den aktøren arbeidsgiveren har valgt, og også pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold vil flyttes til denne leverandøren - med mindre den ansatte reserverer seg. Arbeidsgiver dekker forvaltningshonorar for den aktive pensjonssparingen, den ansatte må selv betale forvaltningshonoraret for den delen som omfatter tidligere pensjonskapitalbevis.  

Det er mulighet for å bytte ut arbeidsgiverens leverandør med en selvvalgt leverandør.  Da må arbeidsgiver kompensere den ansatte, ved å utbetale et beløp som tilsvarer forvaltningshonoraret for pensjonssparingen hos arbeidsgivers egen leverandør. Den ansatte må selv dekke forvaltingshonoraret og administrasjonsgebyr både for den aktive pensjonssparingen og pensjonskapitalbevisene.

Informasjon om aktive pensjonsavtaler og tidligere pensjonskapitalbevis er tilgjengelig i portalen Norsk pensjon.

Foreløpige estimater tyder på at selskapet vil inngå avtaler om forvaltning av rundt 300 millioner kroner i løpet av uken.

– Det er også litt overraskende at det er så mange unge som er interessert i pensjon. De som har flyttet pensjonen sin til oss er i snitt 36 år gamle, og da er det jo fortsatt lenge til pensjonstiden, sier han.

Fagforeninger

Flere fagforeninger har fremforhandlet gunstige betingelser for Egen pensjonskonto for sine medlemmer. 

Ifølge Finansportalen, utarbeidet av Forbrukerrådet, er det gjennom disse avtalene at det er mulig å få de laveste forvaltingshonorarene i markedet. Nito-medlemmer kan få kostnader på 0,15 prosent gjennom Danica, Akademikerne-medlemmer på 0,16 prosent hos Kron og medlemmer av YS Pensjon 0,18 prosent gjennom Nordea. 

– Mange av de nye kundene kommer gjennom Akademiker-pluss-avtalen, sier Hagatun. 

Overgått forventningene

Også hos Nordnet har det vært hektisk aktivitet denne uken. 

– Interesse og resultater så langt har overgått våre forventinger kraftig, sier Anders Skar, Norgessjef i Nordnet. 

2000 PÅ EN DAG: Anders Skar, Norgessjef i Nordnet . Foto: Siv Dolmen

– På første dag, mandag, hadde vi nesten 2.000 kunder som valgte Nordnet som leverandør av egen pensjonskonto. Dette er langt flere enn vi hadde håpet på, og vi er således strålende fornøyd med starten for egen pensjonskonto.

Tallene for hele uken er foreløpig ikke helt klare.