<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

En av ti hadde lavinntekt i 2021

I 2021 var det en av ti nordmenn, ekskludert studenter, som hadde lavinntekt. Det er en svak nedgang fra året før.

  Publisert 21. des. 2022 kl. 08.51
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 130 ord

  563.500 personer, eller 10,7 prosent av befolkningen hadde i 2021 en inntekt på 251.600 kroner eller lavere. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

  Det er en svak nedgang fra året før med 0,3 prosentpoeng.

  Inntektsveksten økte mest for enslige forsørgere med barn mellom 0 og 5 år. De hadde en realvekst i medianinntekten etter skatt, lik 3 prosent, til 408.000 kroner.

  Aleneboende under 30 år opplevde også en relativ god inntektsvekst på 1 prosent.

  Svakest inntektsvekst finner vi blant personer 67 år og eldre, som er de eneste husholdningstypene som opplevde et fall i realinntektene i 2021, tilsvarende 0,3 prosent for aleneboende og 0,2 prosent for par uten barn.

  Hvordan lavinntekten blir seende ut for 2022 er ikke foreløpig ikke kjent, men året har vært preget av prisvekst, økte strømpriser og økonomisk uro.

  NTB