<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Cermaq fikk medhold - sparer 80 mill.

Borgarting Lagmannsrett har gitt Cermaq fullt medhold i ankesak. Skattekostnaden kan bli redusert med hele 80 millioner kroner.

    Publisert 25. aug. 2006 kl. 16.01
    Oppdatert 14. des. 2013 klokken 09.41
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 146 ord

    Det er i dag forkynt fra Borgarting Lagmannsrett at Cermaq har fått fullt medhold i ankesaken som ble anlagt av staten ved sentralskattekontoret for storbedrifter. Dommen er enstemmig, opplyser Cermaq. Det er i dag forkynt fra Borgarting Lagmannsrett at Cermaq har fått fullt medhold i ankesaken som ble anlagt av staten ved sentralskattekontoret for storbedrifter. Dommen er enstemmig, opplyser Cermaq. Saken har sin bakgrunn i sentralskattekontorets tidligere vedtak om å NOKUS-beskatte konsernet fra og med inntektsåret 2000. Vi viser til note 10 til årsregnskapet for 2005 for ytterligere omtale av NOKUS-saken.Dersom dommen blir stående, vil det resultere i en en reduksjon i skattekostnad for 2006 i størrelsesorden 80 millioner kroner, og en kontanteffekt i størrelsesorden 50 millioner kroner, knyttet til skatt betalt for ligningsåret 2000, renter på betalt skatt og tilkjente saksomkostninger.Dersom staten ønsker å anke dommen til høyesterett, må anken fremlegges innen 25. september 2006.