<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Svein Gjedrem skvises

- Faren for å komme i en skvis har Norges Bank påpekt ved flere anledninger, sier investeringsdirektør Elisabeth Holvik i Glitnir Privatøkonomi.

    Publisert 19. mars 2008 kl. 06.14
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 118 ord

    Sentralbanksjef Svein Gjedrem må som følge av den internasjonale finansuroen velge mellom lav prisstigning og lav arbeidsledighet. Han er imidlertid svært klar på at han velger første alternativ.- Faren for å komme i en skvis har Norges Bank påpekt ved flere anledninger, sier investeringsdirektør Elisabeth Holvik i Glitnir Privatøkonomi til DN.Sentralbanksjef Svein Gjedrem skriver følgene i den pengepolitiske rapporten som ble lagt frem i forrige uke:"En særlig ugunstig utvikling får vi dersom sterk pris- og kostnadsvekst i norsk økonomi går sammen med svakere avsetning for norske eksportvarer og fall i råvareprisene. I en slik situasjon vil Norges Bank måtte legge hovedvekten på å holde inflasjonsforventningene nær målet".- Det kan bli kostbart, i form av økt arbeidsledighet, påpeker Holvik.