<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Makter ikke videregående skole

En av fem avgangselever på ungdomsskolen er så svake at de vil ha store problemer med å mestre videregående skole.

  Publisert 20. jan. 2009 kl. 06.18
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.32
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 230 ord
  Foto: Scanpix

  En av fem avgangselever på ungdomsskolen har så svake faglige forutsetninger at de vil ha store problemer med å mestre første klasse på videregående skole.Det kommer fram i en ny rapport om videregående opplæring, fra NifuStep.Da forskerne gikk gjennom karakterene til avgangselevene i perioden 2004-2007, fant de at en av fem av elevene hadde karakteren 1 eller manglet vurdering i ett eller flere fag. 8 prosent av elevkullet hadde vitnemål som ikke kvalifiserer som bestått karakter i alle fag fra grunnskolen. Men stryk finnes ikke.- Det er ingen ting som heter å stryke i grunnskolen, elevene flyttes automatisk opp selv om de ikke har minimumskunnskapene. Det er bare unntaksvis at elever går et skoleår om igjen, sier Nils Vibe i NifuStep til Aftenposten.Forskerne spør om elever med et så svakt faglig grunnlag har forutsetning til å gjennomføre utdanningen de begynner på. Burde de først oppnå et vitnemål med reelle bestått karakterer slik at de har en mulighet til å fullføre ønsket opplæring eller burde de få et alternativ utdanningstilbud?- Grunnskolen er ikke villig til å ta dette problemet innover seg, det identifiseres først på vitnemålet i 10. klasse. Vibe mener det er nødvendig å ta diskusjonen om stryk og hvordan følge opp elevene for å hindre at hver tredje elev dropper ut av videregående.- Det er viktig både for å motivere elevene og gi de svakeste et tilbud sier han.