<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mobbeofre vinner ikke fram i retten

Elever som blir mobbet på skolen har liten eller ingen mulighet til å vinne fram i rettssystemet med krav om erstatning.

  Publisert 24. jan. 2009 kl. 08.47
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.38
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 179 ord
  Foto: Scanpix

  En ny undersøkelse som har sett på sju mobbesaker viser at ingen av dem endte med kompensasjon til offeret, skriver Aftenposten.- Det mest iøynefallende ved de endelige domsslutningene, er at ingen så langt har vunnet fram med et erstatningskrav overfor skolekommunene med utgangspunkt i senskade som følge av mobbing i skoletiden, sier Sandra Val Flaatten, som står bak undersøkelsen.Undersøkelsen er utført av Val Flaatten, som er PP-rådgiver i Porsgrunn kommune og tidligere leder av den norske forskergruppen tilknyttet OECD-nettverket School Bullying and Violence. Val Flaatten har sett på sju sivile rettssaker hvor det er avsagt dommer både i tingretten og lagmannsretten det siste tiåret, og alle har dreid seg om erstatning for senskader etter mobbing.I tre saker fikk saksøkeren medhold tingretten, men tapte da saken ble anket til lagmannsretten.- Sammenligningen av de ulike domsslutningene viser med all tydelighet at det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å vinne fram med et krav om erstatning for senskade som følge av mobbing i skolen. Paradoksalt nok kan selv tilsynelatende veldokumenterte saker bli avvist i rettsvesenet, sier Val Flaatten. (©NTB)