<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tysk økonomi krymper

Tysklands økonomi vil krympe med rundt 2,25 prosent i år, spår regjeringen i Berlin.

  Publisert 21. jan. 2009 kl. 12.56
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 14.34
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 163 ord
  Foto: Scanpix

  Men fra våren av vil utviklingen ifølge prognosene begynne å gå i riktig retning.I perioden april til juni kan tyskernes brutto innlandsprodukt BIP igjen komme til å stige, heter det i en rapport som ble lagt fram onsdag. BIP er et mål på den økonomiske aktiviteten innenfor et lands grenser.Også for tredje og fjerde kvartal ventes det positive veksttall. Men likevel må tyskerne for året som helhet regne med en nedgang i økonomien på omkring 2,25 prosent, det verste tilbakeslaget siden Forbundsrepublikken Tyskland ble til i 1949.Ved neste årsskifte vil tallet på arbeidsløse ha steget med en halv million fra dagens nivå og ligge på 3,5 millioner, heter det videre i onsdagens rapport. Redusert eksport er en viktig del av bakgrunnen for svekkelsen av sysselsettingen og av økonomien generelt.Ifølge regjeringens beregninger vil den tyske eksporten synke med 8,9 prosent i løpet av 2009. Tyskerne har ikke opplevd tilnærmelsesvis like dårligere tider siden det daværende Vest-Tysklands BIP sank med 0,9 prosent i 1975. (©NTB)