<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Høyesterett forkastet anken til Danielsen

Høyesterett har forkastet anken til advokat Per Danielsen og Danielsens advokatfirma som nå må betale motpartens sakskostnader.

  Publisert 9. juni 2009 kl. 16.26
  Oppdatert 15. des. 2013 klokken 17.43
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 156 ord
  Dommer i rettssal - Foto: iStockphoto

  Saken gjelder et forhold i 2004 der Tilsynsrådet for advokatvirksomhet ga Danielsens advokatfirma en irettesettelse for det tilsynsrådet mente var en rekke klanderverdige forhold og brudd på god advokatskikk.Danielsen brakte saken inn for tingretten i Oslo, der han fikk medhold og vedtaket mot advokaten ble kjent ugyldig. Dommen ble anket videre til lagmannsretten der tilsynsrådet vant fram.Danielsen anket deler av dommen til Høyesterett som valgte å forkaste anken. I tillegg ble Danielsen dømt til å betale motpartens sakskostnader på 58.390 kroner.I en kommentar til NTB påpeker Danielsen at han gjennom rettsbehandlingen har vunnet fram på 22 av 23 punkter.- Det siste punktet tapte jeg fordi Høyesterett mener det gjelder objektivt ansvar for formalfeil ved ansatts forhold, selv om advokaten som arbeidsgiver ikke vet om feilen og ikke kan bebreides for feilen. Jeg synes selv det er alt for strengt å få kritikk for feil jeg ikke visste om og ikke kan klandres for, sier Danielsen. (©NTB)