<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Dette skjer i dag - fredag

Nytt selskap debuterer på Oslo Børs. Viktige nøkkeltall legges frem ute og hjemme. Og: Hva har Svein Gjedrem på hjertet?

  Publisert 26. mars 2010 kl. 06.00
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 00.30
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 238 ord
  Sentralbanksjef Svein Gjedrem - Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

  Posten Norge, Sparebanken Hedmark, Statoil og Avinor publiserer i dag sine årsrapporter for 2009. Vi merker oss også at Havila Shipping avholder generalforsamling, mens Ignis avholder ekstraordinær generalforsamling.Debut for lakseselskap Bakkafrost, Færøyenes største lakseprodusent, debuterer på Oslo Børs.IPO-kursen blir 31 kroner, mens indikert kursintervall var 27-31 kroner. I forbindelse med børsnoteringen blir det utstedt 2,61 millioner nye aksjer. Dessuten vil eksisterende aksjonærer selge 18,65 millioner aksjer.Emisjonen ble overtegnet syv ganger.K2, ledighet og Gjedrem På Wall Street skal seks selskaper legge frem tall. Oversikten her.På makrosiden er det flere tall å merke seg.Japan: Tokyo-KPI mars Sverige: Handelsbalanse februar USA: BNP 4. kvartal 2.revisjon, klokken 13.30 USA: Endelig Michigan-forbrukertillitsindeks mars, klokken 14.55Her hjemme legger SSB frem blant annet K2 for februar.Elg- og hjortejakt. Foreløpige tall Overnattingsstatistikk Pengemengde (M0, M1 og M2) Kredittindikatoren K2. Innenlandsk kreditt Finansielle sektorregnskap Regnskapsstatistikk. Nøkkeltall for børsnoterte selskaperVi føyer til at NAV legger frem tall for registrert arbeidsledighet (mars) klokken 09.00.Onsdag ble det kjent at Svein Gjedrem og Norges Bank holdt styringsrenten uendret. I dag holder sentralbanksjefen foredrag i SR-Bank, Stavanger.Johnsen om pensjonsfondet Innenriks merker vi oss følgende hendelser:Oslo: Finansminister Sigbjørn Johnsen legger frem stortingsmeldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2009 på en pressekonferanse.Oslo: Stortinget har møte. Med blant annet debatt om utenriksministerens redegjørelse, norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010, samt fremskaffelse av en kommunikasjonssatellitt til Forsvaret.Rissa: Nærings- og handelsminister Trond Giske besøker Bergen Group Fosen.Kilder: Oslo Børs, CNBC, TDN Finans, SSB, NTB