<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Man kan ende opp som livsvarig gjeldsslave

Rundt fire prosent av oss er i faresonen. - Går det galt og du ikke har ting på stell risikerer du i verste fall å bli livsvarig gjeldsslave, sier kommunikasjonsdirektør.

Publisert 21. juni 2010 kl. 11.10
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.55
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 303 ord
Foto: iStockphoto

132.000 motorvogner mangler lovpålagt ansvarsforsikring, viser nye tall. Dette er en økning på rundt 12.000 siste to år.- Skader du andres liv, helse eller eiendom uten å ha ansvarsforsikringen i orden, risikerer du i verste fall å bli livsvarig gjeldsslave, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).Summen av meldinger om forsikringsopphør uten at ny forsikring er tegnet var i mai over 132.000. Dette utgjør 3,9 prosent av landets 3,4 millioner registrerte motorvogner. Mange av disse risikerer man å møte ute på veiene. Statistikken viser store regionale forskjeller.Trafikkforsikringsforeningen (TFF) har til oppgave å sikre erstatning til de som er påført skade av uforsikrede og ukjente motorvogner. TFF er et felles organ for alle forsikringsselskaper som selger motorvognforsikring i Norge.Uforsikrede motorvogner var i fjor involvert i 509 trafikkulykker. Dette er en økning på 11 prosent i forhold til 2008. Erstatningene for de uforsikrede motorvognene ble 18 millioner kroner i 2009, noe som er en økning på 8,5 prosent sammenlignet med 2008.Trafikkforsikringsforeningen går med loven i hånd konsekvent til regress overfor eiere og brukere av uforsikrede motorvogner. I fjor ble det drevet inn 5 millioner kroner ved regress. Dette tilsvarer 28 prosent av utbetalingene for året totalt sett.Eiere og førere som vet at kjøretøyet de bruker ikke er forsikret får heller ingen erstatning dersom de selv blir påført personskade.- Flere rettsavgjørelser viser at føreren i slike tilfeller ikke får utbetalt erstatning for egne skader og taper dermed store summer. Mange av sakene gjelder mopedførere, sier Osland.Høyest andel uforsikrede motorvogner finner en på Svalbard med 6,6 prosent. Det er også en høy andel uforsikrede motorvogner i Finnmark med 4,4 prosent.Også fylker som Oslo, Akershus, Østfold, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust Agder, Vest Agder og Sør Trøndelag har høyere andel enn landsgjennomsnittet.Det er Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har de laveste andelene uforsikrede motorvogner.