<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Norge bruker mer penger på spionasje

Norge spionerer stadig mer, og vi må tilbake til den kalde krigen for å finne like høy spionasjeaktivitet.

Publisert 22. juni 2010 kl. 05.29
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 01.56
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 153 ord
Norske soldater i Afghanistan - Foto: Scanpix

Årsbudsjettet er nå på 930 millioner kroner.Generalløytnant Kjell Grandhagen forklarer at utviklingen de siste årene har vært preget av stadig større bredde i Etterretningstjenestens oppgaver. Som sjef for Etterretningstjenesten har han ansvar for all norsk sivil og militær etterretning i utlandet.Det er Norges økende internasjonale engasjement som har bidratt til økt omfang av norsk etterretning i utlandet, skriver Aftenposten.Det er ikke offentlig kjent hvor mange oppdrag E-tjenesten utfører, men tidligere i år ble det kjent at tjenesten har 829 stillinger.Norske spioner er i dag aktive overfor Afghanistan, Tsjad, Somalia, Sudan, Kosovo, Egypt, Bosnia, Kongo og i Midtøsten, det vil si stater og områder der norske soldater og offiserer befinner seg.Det viktigste etterretningsarbeidet skjer imidlertid fortsatt i nordområdene, der oppgaven er å finne ut hva russerne foretar seg.- Regjeringens satsing på nordområdene, transnasjonale trusler som terror og spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt Norges militære utenlandsengasjement, gjør at E-tjenestens virksomhet er jevnt økende, sier Grandhagen. (©NTB)