<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Skeptisk til politiutlevering til EU

Datatilsynet betegner det som urovekkende at politiet i Norge plikter å utlevere opplysninger til EU.

  Publisert 26. juli 2010 kl. 05.27
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 02.22
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 210 ord
  Euro-skulpturen utenfor den Europeiske sentralbanken i Frankfurt - AP Photo/Michael Probst

  Datatilsynet betegner det som urovekkende at politiet i Norge plikter å utlevere opplysninger som bare går på mistanker om lovbrudd, til EU-land.Norge er med på de fleste av de 15 systemene EU har for å overvåke innbyggerne. Et av dem, Det svenske initiativet, pålegger politiet i Norge å sende både informasjon om begått kriminalitet og ubekreftede opplysninger til EU/EFTA-landene.Fungerende direktør Leif T. Aanensen i Datatilsynet sier til Vårt Land at han først ble klar over denne ordningen før EU la fram en rapport i forrige uke. Han betegner den som urovekkende.- Dette betyr at man likestiller politistasjonen i Stavanger med den i Bucuresti eller Napoli. Å utlevere etterretningsinformasjon av dårlig kvalitet vil kunne bety at norske borgere som ikke har begått kriminelle handlinger, kan få personlig informasjon utlevert. Vi vet ikke hvilket grunnlag utenlandsk politi behandler opplysningene på, sier Aanensen.Han mener Det svenske initiativet skiller seg fra de andre EU-systemene fordi terskelen for utlevering er så lav. Det trengs ikke mistanker om alvorlig kriminalitet for at landene skal kunne begjære informasjonen.Det er imidlertid noen begrensninger. Den kan avvises hvis forespørselen regnes som irrelevant, og utleveringen innebefatter ikke lovbrudd med en strafferamme på under ett år. Det trengs også ekstra godkjenning hvis opplysningene skal brukes som bevis i en straffesak. (©NTB)