<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Sterk vekst i industriobligasjoner

Nordea Norge-sjef Gunn Wærsted mistet 10 milliarder kroner i utlån til bedrifter i andre halvår, men økte i obligasjoner. - Trenden vil fortsette, sier hun til Finansavisen

  Publisert 3. feb. 2011 kl. 10.21
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 07.07
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 169 ord
  Gunn Wærsted - Foto: Finansavisen

  Wærsted ser en forflytning innen fremmedkapital fra banklån til obligasjonsmarkedet.- En del av finansieringen til bedriftene som under og like etter finanskrisen gikk til bankene, går nå til kapitalmarkedene. I tillegg har bedriftene mer kontanter. Derfor faller utlånsvolumene noe tilbake i fjerde kvartal, sier hun til avisen.Nordea Norges totale utlån til bedrifter falt fra cirka 194 til 184 milliarder kroner fra første til andre halvår 2010.En økt etterspørsel etter obligasjoner bidro sterkt til at gebyr- og provisjonsinntekter i Norge økte med 25 prosent i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med året før. I fjerde kvartal var denne potten på 579 millioner kroner. Rentenetto var i praksis uendret.- Bankenes balanse vil fortsatt være den viktigste finansieringskilden, men en økt forflytning kan gi noe lavere vekst i rentenetto fremover, og høyere vekst i andre inntekter, sier hun Wærstad som tror trenden vil fortsette.Wærstad har ansatt ytterligere 15 personer innen corporate finance.En oversikt fra Stamdata viser at volumet av industriobligasjoner var på sitt høyeste nivå noensinne med 221 milliarder kroner ved årsskiftet.