<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Ekspertgruppe skal vurdere nye kreftmedisiner

En nystartet ekspertgruppe skal vurdere flere nye kreftmedisiner. Får legemidlene grønt lys, kan de tas i bruk for å behandle norske pasienter.

  Publisert 30. mars 2012 kl. 16.21
  Oppdatert 16. des. 2013 klokken 17.28
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 172 ord
  Foto: Scanpix

  Gruppen hadde sitt første møte fredag, og neste møte vil finne sted rett over påske. Planen er at gruppen skal ha konkludert i løpet av våren.- Vi kan ikke foregripe faggruppens vurderinger, men det er bred enighet om at man i norsk kreftbehandling skal ta i bruk dokumentert effektiv medisin - også når den er svært kostbar, sier avdelingsdirektør Erik Kreyberg Normann i Helsedirektoratet.Når gruppen har levert sin rapport, vil den bli sendt på en rask høringsrunde i helseregionene. Deretter skal Helsedirektoratet avgjøre om legemidlene skal tas inn i behandlingsprogrammene.- Medisiner som kan kurere kreft vil sannsynligvis bli tilbudt pasientene på lik linje med annen dokumentert behandling. Det vi oftere må holde igjen på er medisiner og metoder hvor effekten er liten og lite sannsynlig, sier han.I første omgang har ekspertene sett på fire nye legemidler. Det gjelder legemidler mot nyrecellekreft, føflekkreft, bløtvevssarkom og en sjelden krefttype i mage-tarmsystemet.Gruppen kan bli omgjort til en permanent rådgivningsorgan, som skal gjøre vurderinger av nye kreftmedisiner etter hvert som de kommer på markedet, ifølge direktoratet.