<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mistanke om juks ved fiskemottakene

Justervesenet vil skjerpe kontrollen med vekter i fiskemottakene. Uanmeldte tilsyn har vist at fiskerne ofte får betalt for mindre fisk enn de faktisk leverer.

  Publisert 31. juli 2013 kl. 09.19
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 02.10
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 440 ord
  Foto: Finansavisen

  - Det betyr et økonomisk tap for fiskerne, men også for fellesskapet, sier avdelingsdirektør Nils Magnar Thomassen i Justervesenet, som fører tilsyn med vekter og andre måleinstrumenter i blant annet fiskeindustrien.Nærings- og handelsdepartementet og Justervesenet har sendt på høring et forslag om å innføre såkalt risikobasert tilsyn med fiskeindustrien. Det betyr skjerpet kontroll med vekter og andre måleinstrumenter. Tilsynene skal komme uanmeldt, og de vil komme hyppigst der risikoen for feil er størst.Økt kontrollaktivitet skal finansieres med en ny gebyrordning for fiskemottakene.Mange feilBevisst juks med fiskevekter er vanskelig å oppdage ved tradisjonell periodisk kontroll, fordi kontrollen er avtalt på forhånd. Da Justervesenet i vår for første gang gjennomførte uanmeldte tilsyn, ble det funnet feil som kan skape grunnlag for fusk ved hele fire av 20 undersøkte bedrifter. Vekter var blant annet innstilt slik at de viste mindre fisk enn fiskeren hadde levert.- Vi har ikke grunnlag for å si at dette var gjort med overlegg. Men ingen av feilene slo ut til fiskernes fordel, sier Thomassen til NTB.«Storhundra»Ryktene om «storhundra» - at fiskerne får betalt for mindre fisk enn de leverer - har florert langs kysten i vår. Rekordstore torskekvoter og lave eksportpriser skal ha presset fiskere til å levere under minstepris, ved at de for eksempel leverer 500 kilo, men bare får oppgjør for 450 kilo.- Vi hører også disse ryktene. Selv om det er vanskelig å påvise bevisst juks, er risikobildet slik at det er god grunn til å skjerpe kontrollen med bransjen. Den omsetter for svært store verdier. Skjerpet kontroll kan også gi større grad av tillit mellom aktørene i næringen, sier Thomassen.Høringsbrevet peker også på at feil rapportering av fangster svekker grunnlaget for forvaltningen av fiskebestandene. Fiskekvoter kan bli fastsatt på feil grunnlag.Tør ikke varsle- Vi har lenge foreslått strengere kontroll med fiskemottakene og bifaller dette forslaget, sier rådgiver Arne Hole i Norges Kystfiskarlag til NTB.Han mener omfanget av «storhundra» har vært spesielt stort i år.- Det har vært mye torsk og lave priser. Enkelte fiskekjøpere har prøvd å kompensere ved å betale for mindre fisk enn de får. Men mange fiskere tør ikke varsle. De er redde for ikke å få levert fangsten i det hele tatt, sier Hole.- Det er slett ikke alle fiskekjøpere som jukser med vekta. Men de som prøver å drive ærlig taper også, for de underbys av andre som har betalt under minstepris for fisken. Dette er ødeleggende for hele næringen, sier Hole.Nils Magne Thomassen håper de nødvendige forskriftsendringene, inkludert det nye kontrollgebyret, skal komme på plass i løpet av året.- Det vil bety at vi får finansiert en bedre og skjerpet kontroll fra og med 2014, sier han. (©NTB)