<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Nesten 200 milliarder til olje- og gassinvesteringer

Regjeringen vil fortsette å satse på landets største næring og foreslår å investere 197 milliarder kroner i petroleumsnæringen neste år.

  Publisert 14. okt. 2013 kl. 10.29
  Oppdatert 17. des. 2013 klokken 03.04
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 121 ord
  Flammer fra avbrenningstårnet for gass på en oljeplattform. Foto: Scanpix Eeg, Jon

  Regjeringen legger til grunn at ressursene på norsk sokkel gir grunnlaget for videre verdiskaping i lang tid framover. Investeringer i økt utvinning på eksisterende felt, fortsatt utbygging av funn og aktiv utforskning av åpnede areal skal sikre fortsatt pengestrøm til statskassa.Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er i Nasjonalbudsjettet 2014 anslått til nærmere 344 milliarder kroner i 2013. Av dette utgjør skatter og avgifter 207 milliarder kroner, mens Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) bidrar med om lag 123 milliarder kroner. I tillegg til dette kommer utbytte fra Statoil på 14 milliarder kroner.Produksjonen av råolje, NGL og kondensat forventes å være på om lag 1,8 millioner fat per dag i 2014. Gassproduksjonen er forventet å være på nesten 107 milliarder standard kubikkmeter. (©NTB)