<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Foreslår endringer i avismoms

Regjeringen foreslår en felles lavmoms på 8 prosent for papir- og nettaviser.

    Publisert 8. okt. 2014 kl. 10.24
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 118 ord
    Foto: Heiko Junge / NTB scanpix.

    – En felles lav sats vil fjerne hindringene for innovasjon som ligger i dagens avgiftsmessige skille mellom papir- og e-aviser, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).I dag er papiravisene fritatt for merverdiavgift, mens nettaviser har en standard sats på 25 prosent.Siden den største delen av avisenes leserinntekter fortsatt kommer fra papiravisene, ønsker regjeringen å innføre en overgangsordning for papiravisene som skal vare i fem år.En felles merverdiavgift må først godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA. I den sammenhengen vil regjeringen se nærmere på hvordan nettaviser skal defineres og hvordan overgangsordningen for papiravisene skal utformes.En felles lav momssats på papir- og nettaviser kan tidligst bli foreslått i revidert nasjonalbudsjett for 2015 og tre i kraft fra 1. juli neste år. (©NTB)