<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Tingretten skal vurdere løslatelse av lommemannen

Overgrepsdømte Erik Andersen (62) skal tirsdag forsøke å overbevise retten om at han kan prøveløslates.

    Publisert 5. okt. 2014 kl. 10.08
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 294 ord
    Foto: Scanpix

    Erik Andersen ble pågrepet og siktet i den såkalte lommemannsaken i januar 2008. I desember 2010 han dømt til forvaring i ti år med en minstetid på sju år for overgrep mot 66 gutter. Han hadde sittet i varetekt i nesten tre år da dommen falt i Borgarting lagmannsrett og begjærer seg nå prøveløslatt etter å ha sonet minstetiden av forvaringsstraffen.Dommen fra lagmannsretten slår fast at det er tvilsomt om behandling vil ha effekt på Andersen. Nå mener tre psykiatere at det er liten fare for at han skal begå nye seksuelle overgrep og at han derfor kan løslates på prøve.Kriminalomsorgen sier derimot nei. Saken ender derfor i retten. Asker og Bærum tingrett har satt av tre dager til saken.– Jeg er overrasket over at Kriminalomsorgen har sagt nei når psykiaterne er så positive, sier Andersens forsvarer Gunhild Lærum til NTB.Hun viser til at det er tre tungvektere som har vurdert Andersen. Både Ila-psykiater Randi Rosenqvist og de rettsoppnevnte psykiaterne Henning Værøy og Kjersti Narud mener at Andersen kan slippes ut av fengsel på spesielle vilkår.– Erik Andersen har jobbet med seg selv og er klar for livet på utsiden, sier Gunhild Lærum.Statsadvokat Per Egil Volledal som var aktor i rettssaken mot Andersen, og også er aktor når retten skal vurdere prøveløslatelse, er overrasket over psykiaternes konklusjoner.– Jeg synes at når det er begått overgrep mot så mange barn over så lang tid, er faren for gjentakelse så stor at han ikke bør løslatelses, sier han til NTB.Både psykiatere og representanter for Kriminalomsorgen skal vitne under rettssaken. I alt skal det føres seks til sju vitner, sier Volledal.Erik Andersen skal forklare seg første dag. Skulle han bli løslatt på vilkår, vil han få en prøvetid fram til forvaringsdommen har gått ut i 2017. (©NTB)