<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

DNB Markets om det overraskende rentekuttet

DNB Markets' analytiker Ole André Kjennerud kommenterer det overraskende rentekuttet fra den kinesiske sentralbanken.

    Publisert 21. nov. 2014 kl. 14.21
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 209 ord
    Camilla Viland, Ole Kjennerud og Kyrre Aamdal. Foto: Are Haram, Finansavisen.

    Den kinesiske sentralbanken overrasket i dag med et kutt i signalrentene.DNB Markets' analytiker Ole André Kjennerud skriver i en oppdatering at tiltaket vil virke positivt gjennom lavere finansieringskostnader for selskaper som er avhengig av bankfinansiering. Dette dreier i all hovedsak seg om statseide industribedrifter. "Med unntak av dette vil effekten av kuttene være begrenset. Smitteeffektene til gråmarkedet, og dermed finansieringskostnaden til private SMEer er små. Dessuten vil ikke kuttene nødvendigvis gi høyere kredittvekst, fordi bankenes utlånskapasitet begrenses av andre regulatoriske krav", skriver han.12 måneders utlånsrente vil fra lørdag bli redusert med 40 basispunkter til 5,6 prosent, mens 12 måneders innskuddsrente kuttes fra 3,0 til 2,75 prosent. I tillegg hever sentralbanken taket for innskuddsrenten som bankene kan tilby publikum, fra 1,1x signalrenten til 1,2x signalrenten. På grunn av hard konkurranse om innskuddene vil det gjøre at den faktiske renten som husholdninger og bedrifter mottar for sine innskudd trolig ikke endres, mener analytikeren."Virkningen av kuttene er ikke all verden. Alt annet like gir det lavere finansieringskostnader for bedrifter som er avhengig av bankfinansiering, men dette avgrenses i all hovedsak til store statseide industribedrifter", heter det.Analytikeren mener rentekuttet har mindre effekt på realøkonomien nå enn tidligere. Årsaken er at bankfinansiering utgjør en mindre andel av den utestående kreditten og kredittveksten enn tidligere.