<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Vil sende utenlandske sjåfører på glattkjøringskurs

Utenlandske sjåfører på norsk vinterføre uten kjettinger og vinterdekk er blitt et vanlig syn.

    Publisert 24. nov. 2014 kl. 05.47
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 169 ord
    Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Scanpix

    Nå vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sende dem på glattkjøringskurs før de får lov å kjøre i Norge.Solvik-Olsen vil at EU skal innføre et eget glattkjøringssertifikat for Europas tungtransportsjåfører, skriver Aftenposten.– Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier Solvik-Olsen.Han mener uerfarne sjåfører er en trussel mot trafikksikkerheten, og peker på at norske sjåfører gjennomgår en omfattende opplæring. Han sier at hvis ordningen blir et faktum kan Norge avvise sjåfører som kommer til landet uten et slikt bevis.Årsaken til at samferdselsministeren sender brevet til EU nå, er at yrkessjåførdirektivet til EU er under revidering. Solvik-Olsen håper å få gjennomslag for en slik ordning, men er usikker på når det kan bli en realitet.– I aller beste fall kan det være på plass om ett år. Men vi er jo ikke medlem av EU, og vi er forberedt på at dette kan bli en mer langdryg prosess enn som så, sier han.