<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Korrupsjon og julebord

Julebordsesongen er i gang. Hvor mye kan en leverandør spandere før det anses som korrupsjon?

  Publisert 6. des. 2014 kl. 07.45
  Oppdatert 5. des. 2014 klokken 15.47
  Lesetid: 3 minutter
  Artikkellengde er 629 ord
  Advokat Magnus Ødegaard, partner i Bing Hodneland advokatselskap DA: Foto: Selskapet

  Artikkel av:  advokat/partner Magnus Ødegaard, Bing Hodneland advokatselskapUnibuss-dommen Tidligere denne uka dømte Oslo tingrett seks personer med tilknytning til Unibuss til fengselsstraffer for brudd på korrupsjonsreglene i straffeloven. I tillegg må fem av de dømte tåle inndragning eller betale erstatning på mellom 1 MNOK og 5,7 MNOK.I denne saken var bestikkelsene på flere millioner kroner. Saken minner oss om at det finnes grenser for hva en leverandør kan gi til en kunde, og i de aller groveste tilfellene risikerer både den som mottar bestikkelser og den som medvirker til bestikkelser strenge straffer. Spørsmålet er om norske leverandører og kunder også må passe seg for ekstra påspandering i form av gratis julebord.Ruter-dommenHøyesterett har i Ruter-dommen sagt at tre påspanderte middager ikke er straffbart.En driftssjef i det kommunale selskapet Ruter AS fikk påspandert tre middager av bussprodusenten Volvo. Volvo var bussleverandøren til flere av selskapene som Ruter AS hadde driftsavtaler med. Spørsmålet i saken var om korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven § 276a første ledd kom til anvendelse:«For korrupsjon straffes den soma) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag, eller b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag.» Det er opp til domstolene å trekke grensene for straffbar korrupsjon. Verdien av hver middag var over 1000 kroner og under 2000 kroner. Høyesterett avgjorde tidligere i år ved Ruter-dommen at den samlede verdien av middagene på ca. 4.500 kr. ikke var en utilbørlig fordel. Verdien ble av påtalemyndigheten beregnet av driftssjefens andel fordelt på antall deltagere.Hvor går den nedre grensen for korrupsjon?For offentlige tjenestemenn er grensen strengere enn for private aktører. I Ruter-dommen kom Høyesterett frem til at det også må stilles skjerpede krav til driftssjefen selv om han ikke var tjenestemann. Han var ansatt i et offentlig eid selskap som primært ordner offentlige oppgaver på vegne av eierne.Høyesterett foretok en vurdering av driftssjefens handlemåte. Han var sentral i anskaffelsene Ruter foretok, og Ruter var i den aktuelle perioden et eller annet fase i en anskaffelsesprosess. Driftssjefen ble ikke ansett for å ha holdt middagene skjult eller for å ha brutt Ruters interne etiske regler.Ved fastleggelsen av den nedre grensen for korrupsjonsbestemmelsen sa Høyesterett at det oppstår en særlig terskel når fordelen er av samme karakter som ved ordinær representasjon. Dette er også fremhevet i forarbeidene som Høyesterett sa seg enig i:«Selv offentlig ansatte må imidlertid kunne akseptere en invitasjon til en konsert, en middag eller et annet liknende arrangement betalt av andre enn arbeidsgiver, hvor også representanter for andre virksomheter eller etater er invitert, uten å stå i fare for å bli dømt for korrupsjon. Dette må gjelde selv om arrangementet ikke innebærer noe faglig opplegg.» Høyesterett påpekte at når en fordel ikke er av varig karakter, den konsumeres i tilknytning til det arrangement som i seg selv er relevant for arbeidstakerens stilling, vil det normalt ikke være aktuelt å anvende straffelovens korrupsjonsbestemmelse. Videre uttalte Høyesterett at slektskapet til andre former for ordinær kundepleie og tradisjonell kundekontakt er så sterkt at det skal mye til for at arrangementet må anses som så påkostet at deltakelsen kan anses som utilbørlig, samt at også hva gjesten hadde grunn til å forvente kommer inn i vurderingen.RetningslinjerDette betyr at kunder – og selv ansatte i det offentlige – trygt bør kunne takke ja til invitasjon fra en leverandør til et julebord. Saken kan stille seg annerledes for sentrale personer hos oppdragsgiver i en offentlig anbudskonkurranse som blir invitert av en av tilbyderne på et påkostet julebord eller den ansattes interne regler forbyr slike julebord. Selv om et tilfelle går klar av de strenge korrupsjonsreglene er det andre regler som kan tilsi ekstra måtehold i førjulstiden.  Artikkelen er skrevet av advokat/partner Magnus Ødegaard, Bing Hodneland advokatselskap DA.