<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Econa vil fjerne ferieuke

Arbeidstakerorganisasjonen Econa vil frata 60-åringene retten til en ekstra ferieuke. Helt uaktuelt, er svaret fra LO.

    Publisert 27. mai 2015 kl. 06.08
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 213 ord
    Tom Bolstad. Foto: econa

    Administrerende direktør Tom Bolstad i Econa, som representerer 20.000 siviløkonomer, sier til Dagens Næringsliv at han er i tvil om alle 60-åringer virkelig har behov for en ekstra ferieuke.Alle arbeidstakere har rett til fem ukers ferie, men fra det året man fyller 60, er det tariffestet ytterligere seks dager fri.Bolstad mener seniorgodene er utdaterte og kan være et hinder for denne gruppen på arbeidsmarkedet. Han ønsker derfor en lovendring som gjør den ekstra ferieuken frivillig.– Det handler om å finne løsninger som sikrer at de over 60 år blir i jobb. Oppfatningen i dag er at goder vil få dem til å jobbe lenger, men kanskje er det motsatt. De er kostbar arbeidskraft sett fra arbeidsgiversiden. Våre medlemmer opplever at de som er i jobb, er utsatt, blant annet i nedbemanningsprosesser. De blir heller ikke populære å ansette på grunn av alle særordningene. Vi tenker at godene er en del av problemet, sier Bolstad.Men langt fra alle Econas medlemmer er enige i utspillet. Det er heller ikke LO.– Det Econa foreslår er helt uaktuelt. Vi jobber etter IA-avtalens intensjoner med å sikre at eldre arbeidstakere kan bli stående i arbeidslivet så lenge som mulig. Det krever at vi har gode ordninger for å kunne oppnå dette, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik. (©NTB)