<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Meglerhusets dom over dagens nøkkeltall

DNB Markets er overbevist om at det kommer et rentekutt i juni.

    Publisert 29. mai 2015 kl. 10.57
    Oppdatert 29. mai 2015 klokken 11.02
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 308 ord

    Overraskende detaljhandelDetaljhandelen steg med hele 2,0 prosent fra mars til april Det var langt over konsensusestimatet på 0,3 prosent.Handelen har løftet seg de siste tre månedene, med 1,5 prosent fra den foregående tremånedersperioden, målt i årlig rate.Varekonsumet, som også inkluderer forbruk av elektrisitet, brensel og biler, steg med 1,4 prosent fra mars til april. Konsumet økte for de fleste gruppene, med unntak av elektrisitet og brensel.ForbrukertillitenForbrukerMeteret falt videre med 3,0 punkter til -5,4 i mai. Det er det laveste nivået som er målt siden september 2008. Forbrukerne har fått mindre tro både på landets økonomi og på egen økonomi. Tilliten til arbeidsmarkedet er på sitt laveste siden mai 2009.Ledigheten øker, men saktere enn ventetNAVs tall for antall registrerte arbeidsledige i mai var 74.994 personer, tilsvarende 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Disse tallene er ikke justert for sesongvariasjoner. De sesongjusterte tallene viser en oppgang i antall registrerte ledige på 235 personer til 78.537 personer, mens den sesongjusterte ledigheten falt fra 2,94 prosent i april til 2,85 prosent i mai.Antall registrerte ledige for april ble revidert ned med 1.900 personer, i hovedsak som en følge av feilregistrering i forbindelse med påsken.DNB Markets' vurderingLedighetstallene som ble presentert for april viste en temmelig sterk oppgang og indikerte ifølge DNB Markets en oppsiderisiko for Norges Banks anslag for registrert ledighet i 2015."Med revideringene av apriltallene og lavere oppgang i mai, er utviklingen i tråd med Norges Banks anslag og disse tallene gir således ingen grunn til å avvike fra intensjonen om å kutte renten i juni. Allerede på rentemøtet i mai pekte sentralbanksjef Olsen på at forbruket hadde vært noe sterkere enn ventet, og dette inntrykket er nå forsterket", skriver meglerhuset.Det understrekes at ekstra utfordringer med sesongkorrigering rundt påsketider peker mot forsiktighet i tolkningen av månedstallene."Vi venter fortsatt et rentekutt på møtet 18. juni, og en videre nedgang i styringsrenten i desember", skriver meglerhuset.