<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Enorme inntekter fra miljøplyndring

Ulovlig hogst, krypskyting og annen miljøkriminalitet er verdens fjerde største illegale virksomhet, ifølge FN og Interpol, som anslår verdien av handelen til opptil 258 milliarder dollar i året.

Publisert 4. juni 2016 kl. 08.11
Oppdatert 4. juni 2016 klokken 08.14
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 313 ord
Regnskog - Foto: Scanpix

– Miljøkriminalitet vokser foruroligende raskt, advarer Jürgen Stock, generalsekretær i Interpol, i en pressemelding.Sammen med FNs miljøprogram etterlyser Interpol internasjonalt samarbeid for å få bukt med problemet.I en rapport UNEP og Interpol legger fram lørdag, anslås verdien av miljøkriminalitet til å utgjøre 91-258 milliarder dollar. «Næringen» vokser med 5-7 prosent årlig, flere ganger raskere enn den globale økonomien, heter det.Rapporten «The Rise of Environmental Crime» plasserer plyndringen i samme kategori som narkotika, menneskesmugling og vareforfalskninger – de største illegale virksomhetene i verden.– En global trusselMiljøkriminalitet er en betydelig finansieringskilde for opprørsgrupper, påpeker Christian Nellemann, direktør i RHIPTO Norsk senter for globale analyser. Han har ledet arbeidet med rapporten.– Koblingen mellom organisert kriminalitet og finansiering av terror er en av de største globale truslene mot sikkerhet og utvikling, sier han.Inntektene fra den ulovlige handelen holder liv i konflikter i land som Kongo, raserer økosystemer og truer flere arter med utryddelse. Nedslaktingen av sårbare arter som neshorn og elefanter har økt med over 25 prosent det siste tiåret.– Dette er ikke bare ødeleggende for miljøet og lokale økonomier, men for alle dem som trues av disse kriminelle foretakene, sier UNEPs direktør Achim Steiner.Miljøkriminalitet omfatter blant annet ulovlig hogst og gruvedrift, krypskyting og elfenbeinshandel, ulovlig fiske, dumping av farlig avfall og svindel med klimakvoter.Liten innsatsInternasjonale organisasjoner og byråer bruker om lag 20-30 millioner dollar i året på å bekjempe miljøkriminalitet. Men ifølge rapporten taper verdens land 10.000 ganger mer enn dette på at plyndringen fortsetter.Rapporten anbefaler at organisasjoner, myndigheter og FN-operasjoner samarbeider bedre om å samle, dele og analysere informasjon og sørger for helhetlige tiltak. Det foreslås blant annet at sambandsoffiserer fra Interpol utplasseres hos FN-styrker.Krypskytterne og ulovlige gruvearbeidere må få mulighet til å skaffe seg lovlig inntekt, påpekes det, og donorland må gi bistand til mottakerlandenes arbeid mot krypskyting og annen miljøkriminalitet.Rapporten trekker også fram at skatteparadiser spiller en viktig rolle i hvitvasking av inntektene fra plyndringen.