<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Konkurransetilsynet varsler milliongebyr til fire forlag

Konkurransetilsynet har varslet Cappelen Damm, Gyldendal, Vigmostad & Bjørke og Aschehoug om at de vurderer å fatte vedtak om ulovlig samarbeid etter boikott av Interpress.

  Publisert 28. juni 2016 kl. 09.43
  Oppdatert 28. juni 2016 klokken 09.45
  Lesetid: 1 minutt
  Artikkellengde er 173 ord
  Fasaden på Aschehoug forlag på Sehesteds plass i Oslo. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB scanpix.

  Konkurransetilsynet vurderer overtredelsesgebyr på til sammen 23 millioner kroner.– I varselet legger Konkurransetilsynet til grunn at forlagene Cappelen Damm, Gyldendal, Schibsted Forlag og Aschehoug har samarbeidet om en kollektiv boikott av Interpress, og utvekslet konkurransesensitiv informasjon, sier settekonkurransedirektør Mads Magnussen.Konkurransetilsynets vurdering er at samarbeidet har hatt til formål å begrense konkurransen i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven.– Ved den kollektive boikotten sto forlagene samlet om ikke å distribuere bøker til massemarkedet gjennom Interpress, sier avdelingsdirektør Gjermund Nese i tilsynet.Massemarkedet er utsalgssteder for bøker utenom tradisjonelle bokhandlere, som kiosker, dagligvarebutikker, postkontorer og bensinstasjoner.Konkurransetilsynet gjennomførte bevissikring hos de involverte forlagene 8. og 9. april 2014.Etter å ha gjennomgått materialet som ble beslaglagt, varsler Konkurransetilsynet at Cappelen Damm ilegges et gebyr på 9,1 millioner kroner, Gyldendal ilegges et gebyr på 6,37 millioner kroner, Vigmostad & Bjørke ilegges et gebyr på 4,56 millioner kroner og Aschehoug ilegges et gebyr på 3,41 millioner kroner.Vigmostad & Bjørke overtok Schibsted Forlag i 2015 og holdes derfor ansvarlig for overtredelsen. Schibsted ASA vil imidlertid bli holdt solidarisk ansvarlig.