<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">
Kjøp

LO med sluttpakke-ros til de borgerlige

De borgerlige partiene ber regjeringen utrede følgene av skatteplikt for sluttvederlag. LO gleder seg over merknaden fra de borgerlige partiene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Publisert 2. juni 2016 kl. 14.20
Oppdatert 2. juni 2016 klokken 14.22
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 196 ord
Tor-Arne Solbakken - Foto: Scanpix

– Vi vil særlig rette en takk til KrF og finanskomiteens leder Hans Olav Syversen, som la lite prestisje i gamle vedtak, men heller gikk inn og så på hvordan man kunne rette opp utilsiktede konsekvenser, sier LO-nestleder Tor-Arne Solbakken til NTB.Sluttvederlag er en særskilt, tariffestet ordning som skal lette situasjonen for arbeidstakere som mister jobben sent i karrieren, men som ikke er gamle nok til å få AFP. Ordningen ble endret gjennom det borgerlige budsjettforliket i høst, som slo fast at sluttvederlag skulle anses som lønn og dermed skattes av.Dette grepet åpnet imidlertid for kutt i Nav-ytelser som dagpenger og arbeidsavklaringspenger. LO og den rødgrønne opposisjonen mente dette undergravde hele ordningen. I en merknad fra Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Venstre erkjennes det at skatteplikten kan ha utilsiktede konsekvenser for ulike trygdeytelser. De fire partiene ber derfor regjeringen utrede konsekvenser og vurdere behov for endringer i trygderegelverket.– Vi forutsetter at regjeringen følger opp stortingsflertallets syn raskt, slik at Nav ikke starter en praksis som de senere må endre, sier Solbakken til NTB.Ytelsen starter på 20.000 kroner ved 50 års alder og stiger gradvis til 80.000 ved AFP-alder, før den faller fram mot fylte 66 år. (©NTB)