<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Halvparten av europeere frykter flyktninger

Halvparten av europeere frykter at den nylige flyktningtilstrømningen øker risikoen for terrorangrep, viser en ny undersøkelse.

  Publisert 12. juli 2016 kl. 05.45
  Oppdatert 12. juli 2016 klokken 05.48
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 352 ord
  Flyktninger venter på å bli registrert i Passau, Tyskland (AP Photo/Kerstin Joensson)

  Mange, spesielt øst i Europa, anser flyktninger som en økonomisk byrde, heter det i rapporten fra det amerikanske forskningssenteret Pew. I åtte av de ti landene som er undersøkt, som utgjør 80 prosent av befolkningen i EU, sier over halvparten at de tror flyktningene øker sannsynligheten for terrorangrep. Denne oppfatningen står sterkest i Ungarn og Polen, med henholdsvis 76 og 71 prosent av respondentene. Landene har tatt imot en forholdsvis lav andel migranter, fordi myndighetene har innført en streng flyktningpolitikk. I motsetning sier kun 46 prosent av innbyggerne i Frankrike, som ble hardt rammet av terrorangrep i fjor, at risikoen øker med flere flyktninger.I Tyskland, som i fjor tok imot den største andelen migranter og flyktninger i Europa, deler 61 prosent bekymringen, mens andelen er 60 prosent i Italia og 52 prosent i Storbritannia.Negative til muslimerPew fant at «flyktningkrisen og terrortrusselen i stor grad er beslektet i mange europeeres oppfatning». Studien konkluderer også at oppfatningen av flyktninger er delvis påvirket av negative holdninger til muslimer som allerede bor i Europa.– I Ungarn, Italia, Polen og Hellas sier mer enn seks av ti at de har et negativt syn på muslimer i landet, en oppfatning som deles av minst en av fire i landene som er undersøkt.I alle landene mener de som svarte på undersøkelsen at muslimer ønsker å skille seg fra resten av samfunnet fremfor å ta til seg landets skikker og levemåter.Ser fordelerI fem av landene mener over halvparten også at flyktninger vil ta fra dem jobber og sosiale goder. Også her var befolkningen i Ungarn mest negativ, med 82 prosent som mener flyktningene er en økonomisk og samfunnsmessig belastning. I Polen var andelen 75 prosent, i Hellas 72 prosent, i Italia 65 prosent og i Frankrike deler 53 prosent dette synet.I Tyskland og Sverige mener derimot flerparten at flyktninger ikke utgjør en slik byrde, og de fleste anser flyktninger som positivt for landet på grunn av deres arbeidsevne og kunnskap.Undersøkelsen ble gjort før britene stemte for å forlate EU og terrorangrepet på flyplassen i Istanbul. Den er utført med 11.494 respondenter mellom 4. april og 12. mai, ifølge Pew. (©NTB)