<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Avverget streik på overtid

Partene i havneoppgjøret er kommet til enighet. Dermed er den varslede streiken ved norske havner avverget.

    Publisert 24. sep. 2016 kl. 08.42
    Oppdatert 24. sep. 2016 klokken 08.44
    Lesetid: 2 minutter
    Artikkellengde er 267 ord

    Transportarbeiderforbundet og NHO hadde frist til midnatt for å komme til enighet, men fortsatte forhandlingene på overtid. Først åtte timer etter at fristen gikk ut, kunne forbunds- og forhandlingsleder Lars Johnsen i NTF kunngjøre at det var framforhandlet enighet i hovedoppgjøret.– Løsningen satt langt inne, sier han.Avtalen skal nå ut på uravstemning, og vil ikke bli endelig vedtatt før et flertall av medlemmene har gitt sitt ja.Uløst konfliktPå forhånd var det klart at den innbitte striden rundt havnearbeidernes fortrinnsrett til lasting og lossing av skip ville bli den hardeste nøtten å knekke. NTF gikk inn i forhandlingene med et krav om at bestemmelsene, som er vedtatt av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), måtte presiseres i avtaleverket.Motparten i NHO Logistikk og Transport gikk inn for å fjerne hele fortrinnsretten.Ingen av dem fikk det helt som de ville, men er enige om å være uenige inntil ILO selv klargjør hvordan fortrinnsbestemmelsen skal praktiseres. Konfliktene ved i Risavika Terminal i Tananger, Holship i Drammen og Yilport i Oslo fortsetter.Varslet streik– Vi fikk selvfølgelig ikke helt den løsningen vi ønsket, men vi tror det vil være god vei å gå for å be ILO om å tolke sin egen konvensjon og klargjøre om dagens ordninger i Norge er i samsvar med kravene, sier Johnsen etter at enigheten er et faktum.I hovedsak er partene enige om å videreføre dagens tariffavtaler. Det er ikke avtalt generelle tillegg eller andre satser, med unntak av matpengesatsen, ifølge NHO.Norsk Transportarbeiderforbund varslet på forhånd at samtlige 22 havner hvor de har tariffavtaler ville bli rammet av streiken. I første omgang skulle 210 medlemmer tas ut i streik. (©NTB)