<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Deler ut 133 millioner til nye bioprosjekter

Forskningsrådet deler ut rundt 133 millioner kroner til sju nye prosjekter som skal utvikle norsk bioøkonomi videre.

    Publisert 11. des. 2016 kl. 10.28
    Oppdatert 11. des. 2016 klokken 10.30
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 158 ord

    – Prosjektene har til felles at de vil gi kunnskap som vil bedre ressursutnyttelse, øke verdien på biologisk råstoff, samt legge til rette for nye og bærekraftige næringer, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).Forskerne skal blant annet finne ut hvordan mye av restråstoffet i land- og havbruk kan brukes på nye måter. Det som tidligere i beste fall ble omdannet til varme og i verste fall kastet, kan som følge av denne forskningen sorteres ut og inngå i utviklingen av nye produkter, opplyser departementet i en pressemelding.−Gjennom denne tildelingen får vi prosjekter som kobler kunnskap om våre fornybare naturressurser med behovet for verdiskaping. Å utnytte bioressurser i nye bærekraftige kretsløp vil gi viktige bidrag til å utvikle grønn konkurransekraft i norsk næringsliv, sier Fridtjof Unander, divisjonsdirektør i Forskningsrådet.Det er Forskningsrådets program for bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer, BIONÆR, som tildeler midlene. BIONÆR er finansiert av Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Kunnskapsdepartementet. (©NTB)