<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Mer miljøvennlige biler gir mindre penger til staten

Stadig flere velger å kjøpe mer miljøvennlige biler. Det fører til at norske bilister til neste år vil betale over 9 milliarder kroner mindre i bil- og drivstoffutgifter enn før regjeringen Solberg tiltrådte.

    Publisert 7. des. 2016 kl. 06.14
    Oppdatert 7. des. 2016 klokken 06.16
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 199 ord

    Det viser en utregning Aftenposten har foretatt basert på en gjennomgang av statsregnskapet for 2013 og det vedtatte budsjettet for 2017.En oversikt utarbeidet av Frps stortingsgruppe viser at den direkte effekten av de politiske endringene som er gjort i bilavgiftene siden 2013 skal være på 1,5 milliarder kroner. Denne utregningen tar utgangspunkt i at man kjører like mange biler av samme type og med samme drivstofforbruk nå som for fire år siden.Men regnestykket til Aftenposten tar også hensyn til at stadig flere kjøper elbiler som er fritatt for engangsavgift og med svært lav årsavgift, at avgiftene er forandret slik at det blir mer gunstig å kjøpe biler med lave utslipp, og at nyere biler med nyere teknologi bruker mindre drivstoff. Tallene viser at den klart største nedgangen i statens inntekter kommer fra den reduserte engangsavgiften, hele 5,8 milliarder kroners nedgang på fire år.Statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet mener at dette først og fremst er bra og viser at miljøpolitikken til regjeringen fungerer, men mener man i framtidige statsbudsjetter i så fall må tilpasse seg nedgangen i inntektene.Miljøbevegelsen Zero mener på sin side at tallene viser at regjeringen kunne økt avgiften på biler med høye CO2-utslipp enda mer. (©NTB)