<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Regjeringen hudfletter Oslos klimabudsjett

Regjeringen slår i revidert nasjonalbudsjett fast at det ikke blir aktuelt å kopiere Oslo kommunes klimabudsjett i statsbudsjettet neste år.

  Publisert 14. mai 2017 kl. 22.01
  Oppdatert 14. mai 2017 klokken 22.03
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 252 ord
  Lan Marie Nguyen Berg - Foto - Privat

  Finansdepartementet mener metodene i Oslos klimabudsjett  er så mangelfulle at det verken går an å måle utslippskutt eller kostnader, skriver Dagens Næringsliv .I forbindelse med behandlingen av årets statsbudsjett i fjor høst ba Stortinget regjeringen vurdere om Oslo kommunes klimabudsjett «kunne danne mal for en rapportering om klimakonsekvenser av statsbudsjettet». Det blir ikke aktuelt, slår Finansdepartementet fast.– Kommunen har ikke gjort rede for hvordan den har kommet fram til utslippseffektene som presenteres. På flere områder er det vanskelig å etterprøve sammenhengen mellom tiltak, virkemidler og utslippseffekt, skriver Finansdepartementet i r evidert nasjonalbudsjett.– Kostnadene ikke medEn annen svakhet som påpekes, er at verken befolkningsvekst, økonomisk vekst, teknologiutvikling og statlige tiltak inngår i kalkylene. Heller ikke forhold ved kommunens budsjett som kan gi økte utslipp, er omtalt.– Det er også en svakhet at kostnadene ved tiltakene ikke inngår. Det er dermed begrenset overføringsverdi fra kommunens opplegg til en rapportering av klimakonsekvenser av statsbudsjettene, skriver Finansdepartementet.– Forpliktende politikkMiljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) har ansvaret for hovedstadens klima- og miljøpolitikk.– Vi er åpne for forbedringer, og systemet er ikke perfekt. Men det er oppsiktsvekkende at regjeringen ikke ser systemet og de viktige mekanismene for å synliggjøre tiltak som gjennomføres, sier Bergs politiske sekretær Daniel Rees til Dagens Næringsliv.Overfor NTB understreker Rees at det viktigste poenget, som regjeringen ikke vurderer i sin gjennomgang, er at miljøbudsjettet etter Oslo-byrådets mening sikrer en forpliktende klimapolitikk på tvers i kommunen gjennom å tydeliggjøre hvem som har ansvar for hvilke tiltak og kutt, og at dette integreres i det ordinære budsjettarbeidet.(©NTB)