<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

- Det er alltid en god ide å beskytte hodet

Personskadeforbundet LTN  jobber for å få et påbud når det gjelder bruk av sykkelhjelm. Oslo Bysykkel og Sylistenes Landsforening tar litt lettere på det. De har en annen prioritering.

  Publisert 10. aug. 2017 kl. 16.57
  Oppdatert 11. aug. 2017 klokken 10.29
  Lesetid: 2 minutter
  Artikkellengde er 436 ord
  Foto: Sykle til Jobben

  Oslo Bysykkel, som leier ut de blå syklene over hele Oslo, vil ikke ha noe påbud om å bruke sykkelhjelm for de som leier syklene deres. De oppfordrer heller ikke syklistene til å bruke sykkelhjelm.Personskadeforbundet LTN  jobber på sin side for et påbud når det gjelder bruk av sykkelhjelm.- Uansett hvilke artikler man leser og hvordan man vender på fakta så er det alltid en god ide å beskytte hodet, sier generalsektretær Ingeborg Dahl-Hilstad i Personskadeforbundet LTN til Hegnar.no.Hun legger til at hvis man tar med i betraktningen mangelen på plasser for rehabilitering etter hodeskade, så er det overraskende at ikke flere er opptatt av å ta vare på hodet sitt.- En aktør som Oslo bysykkel kunne bidratt til gode holdninger i forhold til sykkelhjelm, sier hun.Anbefaler å bruke hjelm, men .....I Sylistenes Landsforening er de imidlertid, som hos Oslo Bysykkel, litt ambivalente til bruk av sykkelhjelm og mener at det viktigste er at flest mulig sykler.- Syklistenes Landsforening anbefaler å bruke hjelm, men vi mener at hjelmbruk skal være et fritt valg. Ikke alle ønsker å sykle med hjelm, og vi kjenner til de negative virkningene av hjelmpåbud, slik Oslo Bysykkel viser til. Vi ser også at land med god sykkelkultur har et annet perspektiv på hjelm enn vi har i Norge, sier fagpolitisk rådgiver Mats Mikael Larsen i Sylistenes Landsforenign til Hegnar.no.Før sommeren vedtok Stortinget, gjennom Nasjonal transportplan, et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel av alle reiser, med en sykkelandel på tjue prosent i byene. Det er viktig at sykkel, om det så er bysykkel eller privat sykkel, er og blir et lettvint fremkomstmiddel. Det er bare sånn vi kan få mange flere opp på sykkelsetet, forklarer han.- Det er bra om aktørene anbefaler hjelm, men budskapet må balanseres opp mot blant annet brukervennlighet og behovet for å få befolkningen mer fysisk aktiv. Aktiv transport gir bedre folkehelse. OECD har beregnet at den samfunnsøkonomiske helsegevinsten av sykling er opptil 20 ganger høyere enn kostnadene ved trafikkulykkene som syklingen medfører samt eksponeringen for luftforurensning, sier han.- Hva er viktigst? At flest mulig sykler eller at flest mulig av syklistene bruker hjelm?- Heldigvis er ikke virkeligheten så kategorisk, men svaret må bli at det er viktigst at flest mulig sykler. En befolkning som er fysisk aktiv, lever lenger og har en levetid med mindre sykdom. Passivt sikkerhetsutstyr som hjelm, vil ikke forhindre at ulykker skjer, men kun redusere skadeomfanget i ulykker med støt mot hodet. De som velger sykkel kan også redusere risikoen aktivt ved å gjøre seg synlig, sykle etter forholdene og ha marginene på sin side. Samhandling i trafikken er spesielt viktig, sier Larsen.