<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Bymiljøetaten vurderer bilfri ringvei i Oslo

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede hvordan de kan få plass til trikk på ring 2 i Oslo. 

    Publisert 22. feb. 2018 kl. 22.52
    Oppdatert 22. feb. 2018 klokken 23.01
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 224 ord

    Bymiljøetaten har fått i oppdrag å lage et såkalt planprogram som utreder flere mulige løsninger for gjennomfartsåren ring 2 i Oslo. Målet er å finne ut hvordan syklende, gående og kollektivreisende kan prioriteres på strekningen. Aftenposten gir torsdag noen innblikk konseptene som vurderes på bakgrunn av korrespondanse mellom Plan- og bygningsetaten og Bymiljøetaten.Et konsept er en ny trikkelinje i egen trasé, med 2,5 meters sykkelfelt i hver retning, flere rekker av trær og brede fortau. I dette alternativet er det ikke plass til biler på hele Ring 2, skriver avisen. Et annet alternativ som vurderes er at noen deler av veien blir stengt for trafikk, mens andre gjøres enveiskjørt.Programmet skulle etter planen ha vært sendt ut på høring, men det er blitt forsinket.– Det skyldes rett og slett at vi mener det er lurt at vi tar en fot i bakken, og jobber litt mer med det før det sendes på høring, sier etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten til avisen.Plan- og bygningsetaten har sagt at de ikke ønsker å stenge Ring 2 for biltrafikk. De er bekymret for at trafikken kan øke i områdene rundt som en følge av dette. Etaten har foreslått en «sambruksløsning» som fortsatt vil la biler kunne bruke veien, men hvor syklende og gående prioriteres.Ring 2 går fra Majorstuen til Carl Berners plass og er en av Oslos mest brukte gjennomfartsårer.(©NTB)