<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

SSB: 56 prosent av sosialhjelpsutbetalingene går til innvandrere

Sosialhjelpsutbetalingene var i 2017 på 6,6 milliarder kroner. Innvandrernes andel av utbetalingene for landet under ett er 56 prosent, viser tall fra SSB.

    Publisert 30. jan. 2019 kl. 18.59
    Oppdatert 30. jan. 2019 klokken 19.02
    Lesetid: 1 minutt
    Artikkellengde er 173 ord

    Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) domineres disse utbetalingene sterkt av dem som har landbakgrunn fra Afrika og Asia.Norskfødte med innvandrerforeldre mottok 1,2 prosent av alle sosialhjelpsutbetalinger. Her var utbetalt stønad per mottaker 15 prosent høyere enn i befolkningen ellers.Utbetalingene til sosialhjelp har økt med nesten 1,6 milliarder fra 2013, eller 28 prosent i løpende priser. I samme periode har også tallet på sosialhjelpsmottakere økt, fra 120.775 mottakere i 2013 til 132 659 i 2017. Dette var en økning på nesten 12.000 flere personer som var innom sosialhjelpen – eller om lag 10 prosent flere sosialhjelpsmottakere.I 2017 var det mer enn dobbelt så mange innvandrere fra Asia som fra Afrika i befolkningen, mens tallet på sosialhjelpsmottakere fra de to regionene var nesten likt. Forekomsten av sosialhjelp per innbygger var altså, når vi ikke kontrollerer for alderssammensetning, mer enn dobbelt så høy i gruppen med landbakgrunn Afrika.Av all sosialhjelp utbetalt til innvandrere i 2017, gikk 86 prosent til personer med bakgrunn fra Afrika og Asia. Den tredje største gruppen gjaldt personer fra Øst-Europa utenfor EU, med 6 prosent.(©NTB)