<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-W3GDQPF" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Fakta om lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen legger fram revidert nasjonalbudsjett tirsdag 14. mai. Dette er det som allerede har lekket ut og er kjent.

    Publisert 13. mai 2019 kl. 22.51
    Oppdatert 29. aug. 2019 klokken 18.17
    Lesetid: 3 minutter
    Artikkellengde er 553 ord

    * Tilskudd til 900 flere og bedre heldøgns omsorgsplasser i sykehjem og omsorgsbolig, koster vel 1,5 milliarder kroner i år.* 250 millioner til å forebygge forsinkelser og stans på Norges mest trafikkerte togstrekning mellom Asker og Lillestrøm.* 200 millioner til å bygge ned bomstasjoner og betale ut gjeld.* Ny tilskuddsordning til å bygge kjøkken på landets sykehjem. Staten tar halve regningen dersom en kommune velger å bygge kjøkken på sine sykehjem.* 105 millioner til lokale idrettsanlegg, gjennom kompensasjon av merverdiavgift.* 100 millioner ekstra til klimainvesteringsfondet Nysnø. Det gir fondet en samlet overføring på 500 millioner i 2019.* 100 millioner til nytt utstyr i politiet. 88 millioner går til nye biler og annet nødvendig utstyr. 12 av disse er tiltenkt nye voldsalarmer.* Sykelønnsordningen for selvstendig næringsdrivende økes fra 75 til 80 prosent.* 66 millioner til økning av boutgiftstaket for dem som mottar bostøtte. Økningen vil gjelde fra 1. juli.* 60 millioner til den nye støtteordningen for gods på jernbane.* 50 millioner til bredbåndsutbygging der det i dag ikke er lønnsomt å bytte ut og til å koble opp husstander og virksomheter som blir berørt av Telenors avvikling av kobbernettet.* 50 millioner ekstra til Enova og totalt 385 millioner til klimatiltak.* 30 millioner for å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.* Engangsutgiften for motorsykler reduseres med i gjennomsnitt 10 prosent fra 1. juli. Endringen er beregnet å gi 25 millioner mindre i inntekter til staten årlig.* 25 millioner til fylkeskommunene for å støtte omlegging til nullutslipp for hurtigbåtene.* 20 millioner mer til istandsetting og bedre sikring av kirker.* 15 millioner til økt saksbehandlingskapasitet i Nav og 90 millioner til kompensasjon for kommunenes økte utgifter som følge av endringer i reglene for arbeidsavklaringspenger (AAP).* Regjeringens omstridte endringer i pleiepengeordningen blir reversert fra 1. juli. Utgiftene til å fjerne tidsbegrensningen er anslått til å ligge på 13 millioner årlig. Det bevilges derfor 6,5 millioner ekstra i år.* Opprettelse av et nytt register i kampen mot terrorfinansiering, hvitvasking og skatteunndragelse.* 10,2 millioner til undersøkelse av vergesaker etter at mange har sagt at de har fått vergemål mot sin vilje.* Engangsavgiften på biler eldre enn 20 år fjernes fra 1. juli.* Antall minoritetsrådgivere økes fra 38 til 49. Totalt er det snakk om 11 nye minoritetsrådgivere, 2 i ambulerende team og 2 administrative stillinger. Dette vil koste rundt 15 millioner årlig.* 15 millioner ekstra til aktivitetshjelpemidler for voksne. Den samlede potten til dette er dermed på om lag 65 millioner kroner.* Rundt 16 millioner i 2019 på 100 nye studieplasser og 10 millioner til styrking av videreutdanningstilbudet innenfor digitalisering, IKT-sikkerhet og grønt skifte.* Regjeringen setter av 12,8 millioner kroner til anskaffelse av et nasjonalt beredskapslager av vaksine mot kopper* Regjeringen setter av 10 millioner til et pilotprosjekt for et fritidskort som skal dekke deltakeravgifter til barns fritidsaktiviteter. Arendal og Vadsø skal være prøvekommuner.* 9 millioner for å få flere barn i barnehagene i utsatte områder i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Drammen.* Dagens ordning med redusert alkoholavgift for små bryggerier utvides til å omfatte sider og lignende alkoholvarer.* Det vil komme en stortingsmelding om dagligvarehandelen, og Konkurransetilsynet får 6,5 millioner til å ansette sju personer til å etterforske dagligvarebransjen og matindustrien.* 5 millioner til fire nye pakkeforløp for ADHD, smertebehandling, utmattelsessykdommer og muskel- og skjelettlidelser.* 4 millioner til å sikre bedre tilgang til legemidler.